Gå til innhold

[Utgått]Høring av endring i særavgiftsforskriften – avgifter på elektrisk kraft – avgrensning mot kraft benyttet til produksjon

Forslaget gjelder en endring av administrasjonsbyggbestemmelsen i særavgifts­forskriften § 3-12-6.

På vegne av Finansdepartementet sender Toll- og avgiftsdirektoratet et forslag om endring i særavgiftsforskriften (forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter) på høring.

Forslaget gjelder den reduserte satsen for blant annet industri og bergverk og innebærer at det ikke lenger skal avgrenses mot elektrisk kraft som benyttes i administrasjonsbygg, men at avgrensingen skal gjøres mot elektrisk kraft som brukes i sammenheng med produksjon. Forslaget vil i all hovedsak innebære en kodifisering av gjeldende rett. Vi viser til vedlagte høringsnotat.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlems­organisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 1. april 2014. Vi ber dere sende høringsuttalelsene på e-post til tad@toll.no.

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringsliste

Oppsummering av høringssvar