Gå til innhold

[Utgått]Høring - endring i særavgiftsforskriften – innføring av avgift på poser av plast og papir

Høringen gjelder forslag til gjennomføringsbestemmelser for avgift på poser av plast og papir.

Finansdepartementet har på bakgrunn av innspillene som har kommet i høringsrunden besluttet at avgiften på bæreposer ikke skal iverksettes fra 15. mars 2015.


Høringsfristen er 27. februar 2015. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til tad@toll.no eller per post til Toll- og avgiftsdirektoratet, Særavgiftsavdelingen, Postboks 8122 Dep., 0032 Oslo

Høringsnotat

Høringsbrev

Høringsliste

Høringssvar kom inn fra:

Advokatforeningen

Bacaplast

BioBag-Gruppen

Helse- og omsorgsdepartementet

Miljødirektoratet

Norfeed AS

Norfolier GreenTec AS

Norsk Gjenvinning Norge AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Samferdselsdepartementet

Servitør Byglands AS

Stenqvist Industri

Stenqvist Industri

Tollregion Vest-Norge

Virke

Tollregion Oslo og Akershus

Industri Energi

Avfall Norge

Bedriftsforbundet

Plastindustriforbundet

NHO Handel

Billerudkorsnäs

Norsk Industri

Grønt Punkt Norge

Sportsbransjen AS

Ragn-Sells AS

Justisdepartementet

Plastic Recyclers Europe

NHO BASF SE

Zero

Landbruks- og matdepartementet

Serviteur

Naturvernforbundet

Hvis du ønsker å lese høringssvarene, kan du  be om innsyn ved å sende en e-post til post@toll.no. Referer til sak 14/98041.