Gå til innhold

[Utgått]Forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift - høring

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår på vegne av Finansdepartementet endringer i forskrift om engangsavgift på motorvogner av 19. mars 2001 og forskrift om omregistreringsavgift av 2. juli 1986.

De foreslåtte endringene innebærer blant en mindre justering i ordlyden i avgiftsmessig definisjon av varebil klasse 2 og en endring av forskrift om omregistreringsavgift knyttet til bestemmelsen om fritak ved korttidsregistrering.

Høringen er avsluttet.

Dokumenter

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsnotat

Oppsummering av høringen

Det har kommet høringssvar fra

Advokatforeningen

BIL

FAD

Justisdepartementet

KNA

LO

NAF

Riksadvokaten

Samferdselsdepartementet

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens vegvesen - vegdirektoratet

SSB

Tollregion Nord-Norge

Tollregion Oslo og Akershus

Tollregion Vest-Norge

Tollregion Øst-Norge

Hvis du ønsker å lese høringssvarene, kan du  be om innsyn i høringssvarene ved å sende en e-post til tad@toll.no. Referer til sak 13/24293.