Gå til innhold

[Utgått]Forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift - høring

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår på vegne av Finansdepartementet endringer i forskrift om engangsavgift på motorvogner av 19. mars 2001 og forskrift om omregistreringsavgift av 2. juli 1986.

De foreslåtte endringene innebærer blant en mindre justering i ordlyden i avgiftsmessig definisjon av varebil klasse 2 og en endring av forskrift om omregistreringsavgift knyttet til bestemmelsen om fritak ved korttidsregistrering.

Høringen er avsluttet.

Dokumenter

engangs_omreg_avgift_horingsbrev_2013.pdfHøringsbrev (219 kB)

engangs_omreg_avgift_horingsliste_2013.pdfHøringsliste (12 kB)

engangs_omreg_avgift_horingsnotat_2013.pdfHøringsnotat (170 kB)

13_24293_-oppsummering-av-hoering_engangs_omreg_avgift.pdfOppsummering av høringen (8,3 MB)

Det har kommet høringssvar fra

Advokatforeningen

BIL

FAD

Justisdepartementet

KNA

LO

NAF

Riksadvokaten

Samferdselsdepartementet

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens vegvesen - vegdirektoratet

SSB

Tollregion Nord-Norge

Tollregion Oslo og Akershus

Tollregion Vest-Norge

Tollregion Øst-Norge

Hvis du ønsker å lese høringssvarene, kan du  be om innsyn i høringssvarene ved å sende en e-post til tad@toll.no. Referer til sak 13/24293.