Gå til innhold

[Utgått]Forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - høring

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår på vegne av Finansdepartementet endringer i forskrift om engangsavgift på motorvogner av 19. mars 2001. Høringen er avsluttet.

De foreslåtte endringene tar sikte på å harmonisere norsk regelverk vedrørende avgiftsmessig statusendring av opprinnelig bruktimporterte motorvogner med EØS-avtalen. Samtidig foreslås det endringer i bruksfradraget ved første gangs registrering av brukte motorvogner i form av justeringer i bruksfradragstabellen som fremkommer av forskrift om engangsavgift § 3-3.

Høringsfristen var fredag 11. oktober 2013. 

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsnotat

Høringsoppsummering


Det kom høringssvar fra følgende:

Advokatforeningen
KNA
NAF
Norges Bilbransjeforbund
Forbrukerrådet
BIL

Hvis du ønsker å lese høringssvarene, kan du  be om innsyn i høringssvarene ved å sende en e-post til tad@toll.no. Referer til sak 13/021064.