Gå til innhold

[Utgått]Endringer i særavgiftsforskriften – avgifter på mineralolje – endring fra volumliter til standardliter

Forslaget gjelder en endring av volumdefinisjonen i enkelte bestemmelser i særavgifts­forskriften. Høringen er avsluttet.

På vegne av Finansdepartementet sender Toll- og avgiftsdirektoratet et forslag om endringer i særavgiftsforskriften (forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter) på høring.

Forslaget innebærer at avgiftsgrunnlaget for mineralolje, smøreolje og bensin knyttes til en standard måleenhet. Dette gjør at det tas hensyn til at hydrokarbonvæskenes volum avhenger av temperatur. Vi viser til vedlagte høringsnotat.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlems­organisasjoner eller lignende.

Høringsfristen var 10. mars 2014. 

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringsliste

Høringsoppsummering

Hvis du ønsker å lese høringssvarene, send en e-post til  tad@toll.no med henvisning til sak 2013/30282.