Gå til innhold

[Utgått]Endringer i særavgiftsforskriften - kodifisering av etteroppgjørsordningen for forhandlere av naturgass og LPG - høring

Høringen gjelder forslag til forskriftsfesting av etteroppgjørsordningen for forhandlere av naturgass og LPG.

På vegne av Finansdepartementet sendte Toll- og avgiftsdirektoratet på høring forslag om endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

Forslaget gjaldt forskriftsfesting av etteroppgjørsordningen for forhandlere av naturgass og LPG. Forslaget innebar at forhandlere av gass kan selge gassen uten avgift eller med redusert sats til berettiget bruker, og deretter kreve avgiften refundert fra sin leverandør dersom forhandleren har kjøpt gassen med ordinær avgiftssats. Vi viser til vedlagte høringsnotat.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen var 10. september 2013. 


Høringsbrev

Høringsnotat

Høringsliste

Hvis du ønsker å lese høringssvarene, kan du  be om innsyn i høringssvarene ved å sende en e-post til tad@toll.no. Referer til sak 13/07145.