Gå til innhold

[Utgått]Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. - høring

Høringen gjelder forslag om gjennomføring i særavgiftsforskriften av halv avgiftssats på saft og sirup uten tilsatt sukker, som er basert på frukt, bær eller grønnsaker og tilsatt kunstig søtstoff. Høringen er avsluttet.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør sendes til eventuelle underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Innspill til høringen kan sendes på e-post til tad@toll.no, senest innen 27. november 2015.

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringsliste