Gå til innhold

[Utgått]Vedtak 1/2015 - Endringer i Transitterings- og SAD-konvensjonen (Makedonia)

Norsk samtykke til Felleskomiteens vedtak 1/2015 (Transitteringskonvensjonen) og 1/2015 (SAD-konvensjonen) vedrørende Makedonia.

EU/EFTA's Felleskomite for Felles Transittering og Forenkling av formelle vilkår i varehandelen (SAD), fattet ved skriftlig prosedyre den 11. mai 2015 følgende to vedtak:

Vedtak 1/2015

Vedtaket omhandler invitasjon til Republikken Makedonia om å tiltre Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre (Transitteringskonvensjonen) fra 1. juli 2015 i samsvar med konvensjonens artikkel 15(3).

Vedtak 1/2015

Vedtaket omhandler invitasjon til Republikken Makedonia om å tiltre Konvensjonen om forenkling av formelle vilkår i varehandelen (SAD-konvensjonen) fra 1. juli 2015 i samsvar med konvensjonens artikkel 11(3).

Vedtakene skal anvendes fra 1. juli 2015.

De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette.