Gå til innhold

[Utgått]Sigarettar - beslagsutvikling 2011–2016

Oversikt over beslag av sigarettar dei siste seks åra (2011–2016).

Stk sigaretter beslaglagt av Tolletaten 2011-2016.

  

Tal på  beslag av sigarettar gjort av Tolletaten 2011-2016.