Gå til innhold

[Utgått]Sigarettar - beslagsutvikling 2012–2017

Oversikt over beslag av sigarettar dei siste seks åra (2012–2017).

Stk sigaretter beslaglagt av Tolletaten 2012-2017.

Tal på  beslag av sigarettar gjort av Tolletaten 2012-2017.