Gå til innhold

[Utgått]Dopingmidlene kommer i posten

Her finner rådgiver Tore Westernes dopingmidler i postpakka fra Kina. Nå starter arbeidet med å identifisere den norske mottakeren før anmeldelsen blir sendt til politiet. 

Tollerne ved toll- og vareførselskontoret på Alnabru i Oslo avdekker nær sagt daglig sendinger med dopingmidler til nordmenn.

ALLE FOTO: TERJE HEIESTAD

Denne saken ble først publisert i Tolletatens blad På grensen, nr. 3 - 2016. Les hele bladet her.

- Tollerne identifiserer daglig vareforsendelser som av en eller flere grunner oppfattes som mistenkelig. Det er Tolletatens oppgave å undersøke om nødvendige tillatelser foreligger før en vare frigis. I enkelte tilfeller lurer vi på hensikten med innførselen. Selve varen er i sin form ikke regulert, men Tolletaten kan ha en mistanke om at for eksempel formålet med importen er å produsere noe illegalt innenlands. Å avdekke slike forsendelser er en del av vår rolle som samfunnsbeskytter, sier seniorrådgiver Anders Flekke i kontrollavdelingen i Tolldirektoratet.

- Tolletatens hovedoppgave er å kontrollere varer og stoppe ulovlig import. Derfor har Tolletaten også høyt fokus på og avdekket forsøk på import av dopingmidler, poengterer han.

Tollkontroll av postsendinger på Alnabru.
Tollkontroll postsendinger
KONTROLLER: Erfarne tollere vurderer hvilke sendinger som skal plukkes ut til ytterligere kontroll. ALLE FOTO: TERJE HEIESTAD.

Produksjonsutstyr

- Derfor skal vi sjekke råmaterialer og produksjonsutstyr. Det er ikke ulovlig å deklarere og innføre pillepresser, men når Tolletaten avdekker pillepresser i tollkontrollen vil vi selvsagt undersøke hva de kan eller skal brukes til. Det er heller ikke forbudt å importere tomme ampuller, men vi kan gjøre noen nærmere undersøkelser om hensikten med importen. Tolletaten er interessert i totalbildet i kampen mot innførsel av forbudte varer og varer som det er restriksjoner på ved importen, sier Anders Flekke.

Doping forbudt

Dopingpreparater er en forbudt vare i Norge dersom du ikke har særskilt tillatelse til innførsel. Det har ikke alltid vært slik. I flere år var det forbudt å importere og selge anabole steroider, men kjøp og bruk av dopingmidlene innenlands var tillatt inntil 1. juli 2013. Da ble det også forbudt å kjøpe og bruke anabole steroider, etter endringer i legemiddelloven.

- Grove overtredelser har en øvre ramme på seks års straffereaksjon, mens mindre alvorlige overtredelser kan resultere i inntil to års straffereaksjon, sier Flekke.

Tollkontroll av postsendinger.
Tollkontroll av postsendinger.
FORBUDT: Dopingpreparater er en forbudt vare i Norge dersom du ikke har særskilt tillatelse til innførsel.

Operasjon Gilde

- At det var storstilt produksjon og distribusjon av dopingmidler i Trøndelag, overrasket oss, erkjenner seksjonssjef Bjørn Arild Sørli ved grensekontrollen i Trondheim. Vi hadde hørt rykter om dopingmisbruk og hadde også gjort noen beslag av dopingmidler ved grensepasseringer som fortalte oss at vi sto overfor lokale aktører, men ikke at det var satt i system og var så omfattende, sier han.

Operasjon Gilde er den største dopingsaken noensinne for politiet i Sør-Trøndelag. Etterforskningen startet i desember 2011. I februar 2012 var 100 politifolk med i aksjoner flere steder i Trondheim. Sommeren 2012 var 70 personer siktet i saken som involverte 14 politidistrikter. I januar 2013 var 98 personer siktet i Operasjon Gilde. Dopingmidler ble sendt fra Trøndelag og distribuert over hele landet.

- Tollregion Midt-Norge bisto med om lag ti tollere ved ransakingene i Trondheim i februar 2012, bekrefter seksjonssjef Bjørn Arild Sørli. Vi bidro også med etterretningsinformasjon utfra etatens kunnskap om dopingmiljøet i Midt-Norge og har til daglig et tett samarbeid med Trøndelag politidistrikt.

Det største tollbeslaget av dopingmidler i Tollregion Midt-Norge er på 50 000 enheter og ble gjort på Europavei 14 ved Storlien i 2003.

Tall fra Kripos

At legemiddelloven ble skjerpet gjorde det mulig for politiet å straffeforfølge kjøp og bruk av anabole steroider. I 2015 gjorde Politiet og Tolletaten 800 beslag av anabole steroider. Testosteron utgjør vel 1/3 del av beslagene, skriver Kripos i sin narkotika- og dopingsstatistikk for 2015. Deretter følger trenbolon, stanozolol og nandrolon.

I tillegg kommer om lag 900 beslag av nye psykoaktive og psykososiale stoffer. Dette er ofte svært potente stoffer og det skal en svært liten mengde til for å gi rus. Det er lett å overdosere og virkningene kan være fatale, advarer Kripos. Første halvår 2016 dukker det stadig opp nye og potente stoffer.

Statistikken forteller også om stor tilgjengelighet av reseptbelagte legemidler som benzidiazepiner med beslag av 730 000 tabletter i 2015. Her er Rivotril gjengangeren.

Beslag av testosteron.
Beslag av testosteron.
TESTOSERON: Testosteron utgjør en stor andel av beslagene av anabole steroider. I denne sendingen ble det også funnet nåler og kanyler.

Store beslag på landegrensen

Tolletaten gjør de største beslagene i transportmidler på landegrensen og i bagasjen til flypassasjerer. Men de langt fleste beslagene, men da gjerne i mindre mengder, gjøres i post- og kurersendinger som kontrolleres på Alnabru og Gardermoen.

I 2015 beslagla tollerne 285 500 dopingenheter fordelt på 983 beslag. Året før var det nærmere 1 200 tollbeslag av 167 500 dopingenheter. Til sammenligning ble det beslaglagt 316 500 dopingenheter fordelt på 971 beslag i 2013.

Tollbeslag av doping hver dag.
Tollbeslag av doping hver dag.
BESLAGLEGGER HVER DAG: Tolloverinspektør Hanne Wickstrøm forteller at tollerne på postterminalen på Alnabru i Oslo daglig beslaglegger dopingmidler.

I 2015 var det 30 større beslag av dopingmidler, såkalte alvorlige overtredelser ved Tollregion Oslo og Akershus sin enhet på Alnabru. Tolloverinspektør Hanne Wickstrøm forteller at tollerne beslaglegger dopingmidler stort sett hver dag. Romania går igjen som avsenderland og det kommer også mye sendinger med dopingmidler fra Ungarn, sier hun.

- De største dopingbeslagene på grensen involverer ofte nordmenn, men også borgere fra østeuropeiske land er høyt representert, supplerer seniorrådgiver Anders Flekke. Internasjonalt antas det at mye av dopingproduksjonen skjer i Kina og India, men før den når Norge har den gjerne vært innom flere andre land.

Post fra utlandet.
Post fra utlandet.
STRØM AV POST: Det kommer store mengder post fra utlandet. Utfordringen for tollerne er å plukke ut hvilke sendinger som har forbudte varer.

Færre grensekontroller

Etter at dopingmidlene kommer inn i EU, så opphører stort sett grensekontrollene før Sverige og Norge, noe som gir en del utfordringer for Tolletaten, tilkjennegir Anders Flekke. En annen utfordring er at dopingmidler ikke er internasjonalt regulert på tilsvarende måte som narkotika og følgelig være en lovlig vare i enkelte land.

Sprenger grenser

- Nå vokser det opp en generasjon hvor utseende, prestasjon, det å lykkes og «likes» i sosiale medier betyr «alt». En generasjon hvor mange sprenger grenser og går langt for å oppnå berømmelse og den perfekte kroppen. Hvor du lokkes av reklame for ulovlige substanser med lovnader om å bli sommerbrun, slank og kåt. At stoffet du sprøyter i deg også kan gi bivirkninger, ser ikke ut til å skremme. Tradisjonelt har det kanskje vært ansett at dopingbruken først og fremst var prestasjonsmotivert, nå handler det like mye om presentasjon. Det synes like viktig å vinne banketten som kampen, sier kommunikasjonsleder Halvor Haugland Byfuglien i Antidoping Norge.

Antidoping-arbeid

Fra tid til annen avsløres det dopingbruk også blant fotballspillere i lavere divisjoner i Norge I den andre enden ser vi at hele friidrettstroppen fra Russland ble utstengt fra de olympiske leker i Rio. I dette vide spekteret er det viktig at positive krefter forenes og stå opp sammen for en dopfri idrett med rene utøvere, så alle kan konkurrere på like vilkår.

Tolletaten undertegnet i 2012 en samarbeidsavtale med Antidoping Norge - en samarbeidsavtale hvor Tolletaten, innenfor de begrensninger taushetsplikten gir, vil benytte informasjon om miljøer, geografiske områder, særidrettsutøvere, treningssentre og annet som vil hjelpe Tolletaten til å ta det dopet som kommer inn til de norske grensestasjonene. Antidoping Norge har også samarbeidsavtaler med politiet, kommuner og fylkeskommuner og flere andre aktører som for eksempel rusfeltets samarbeidsorgan Actis, som ble inngått i sommer.

Samarbeid mellom Tolletaten og Antidoping Norge.
Samarbeid Tolletaten og Antidoping Norge.
SAMARBEID: I 2012 inngikk Tolletaten og Antidoping Norge en samarbeidsavtale. Fra venstre: Tollinspektør Margareth Jensen Heir fra tollkontoret på Alnabru, fagrådgiver Gry Støtvig i Antidoping Norge, seniorrådgiver Anders Flekke fra Tolldirektoratet og kommunikasjonsleder Halvor Haugland Byfuglien fra Antidoping Norge er blant dem som sørger for at samarbeidet går godt.

Dopingvarsel

Antidoping Norge etablerte i mars i år Dopingvarsel, som er en varslingskanal for doping i idretten og gir utøvere, ledere og andre mulighet til å fortelle om kunnskap, mistanke eller bekymring om mulige brudd på dopingbestemmelsene.

– Det kom inn 52 tips i løpet av de tre første månedene – 40 tips var relevante for vårt arbeid innen idretten, og har ført til positive prøver og annen oppfølging. Flere saker som faller utenfor vårt virkeområde er formidlet til politiet, sier fagrådgiver Gry Støtvig i Antidoping Norges avdeling for kontroll og påtale.

-Det tas om lag 3 000 dopingprøver i norsk idrett i løpet av ett år, opplyser kommunikasjonsleder Halvor Haugland Byfuglien i Antidoping Norge. Norsk idrett skal ha nulltoleranse på alle nivåer, og det er også bakgrunnen for at 10-20 prosent av prøvene tas i breddeidretten. I Troms stakk en spiller i 4. divisjon fra en kamp da dopingkontrollantene dukket opp.

-Dopinganalysene er blitt mer sensitive og mulighetene for å avdekke dopingmisbruk er blitt bedre de senere årene. Men samtidig finner uærlige trenere og utøvere stadig fram til stoffer som er vanskeligere å spore og oppdage gjennom en tradisjonell dopingprøve, sier Byfuglien.

Flest saker på breddenivå

Statistikken forteller at de fleste dopingsakene i norsk idrett får vi på breddenivå. Det kan være prestasjonsmotivert, men du fanger også mer opp samfunnsdopingen hvor kroppsfokuset er motivasjon for dopingen og hvor det handler om å presentere seg og se bedre ut. Når vi får saker på anabole steroider, er det derfor ikke alltid så lett å være sikker på motivet for dopingbruken. Som med all annen kontrollvirksomhet er det grunn til å tro at det er store mørketall. Vi klarer ikke avdekke all doping, verken i internasjonal toppidrett eller på lavere nasjonalt nivå, erkjenner Byfuglien.

I Norge er godt over en million nordmenn medlemmer av den organiserte idretten, og som gjennom det omfattes av dopingbestemmelsene i Norges Idrettsforbunds lov.

Men samlet sett foregår det i dag et bedre og mer omfattende antidopingarbeid i Norge enn noen gang. Vi kan tilby et helhetlig forebyggende arbeid mot idretten. I tillegg er stadig flere treningssentre del av vårt Rent Senter-program, vi har viktige samarbeidsavtaler med toll og politi, opplever økt etterspørsel etter foredrag fra skoler og yrkesgrupper som møter unge og har forpliktende samarbeidsavtaler med en del fylkeskommuner og kommuner.

Forebygging

Alt dette setter oss i bedre stand til å drive et mer målrettet forebyggende arbeid både i og utenfor den organiserte idretten, sier Byfuglien.

Det Antidoping Norge gjør mot idretten (kontroller og forebyggende) dekkes av spillemidler via Kulturdepartementet. Mot samfunnet har Antidoping Norge nå i tillegg et tilskudd på 7,3 millioner kroner fra helsemyndighetene til bekjempelse av doping i samfunnet. Dette siste beløpet var bare for noen få år siden på under en halv million kroner.

- Lovforbudet i 2013 økte bevisstheten rundt doping og skadevirkninger. Vi opplever nå også at stadig flere miljøer utenfor den organiserte idretten ønsker antidopingprogram og kontroller. Gode eksempler er X Games med konkurranser i snowboard, ski og skateboard samt e-gaming, hvor dataspill-entusiaster møtes, sier Gry Støtvig og Halvor Byfuglien.

Eksempler på beslagssaker fra i år

Smuglet 24 kilo dopingmiddel

Observante tollere førte til beslag av 24 kilo dopingmiddel og 9 360 dopingampuller på Magnor i Hedmark. En tollpatrulje fra Kongsvinger reagerte på formiddagen 21. januar 2016 på to polskregistrerte biler i avkjøringa til Magnor i Eidskog kommune, og tok kontakt med førerne av en personbil og en varebil. Den grundige tollkontrollen avdekket 24 kilo dopingmidler og 9 360 ampuller dopingmidler i varebilen. Dopingmidlene var skjult under bygningsmaterialene og pakket i esker.

Smuglet hasj og doping

Narkotikahunden Sidney fant hasj og dopingmiddel på fergepassasjer da stavangertollerne kontrollerte en bil som kjørte i land fra ferga fra Danmark i Risavika 21. juli. Narkotikahunden Sidney markerte på passasjeren på utsida av bilen, men mannen (22) nekta for at han hadde med seg narkotika.Tollerne gikk grundig gjennom bilen og fant 628 gram hasj og marihuana, 400 dopingtabletter, 44 dopingampuller og 180 gram med dopingmiddel samt 296 legemiddel-tabletter.

Stort dopingbeslag i Mo i Rana

Tollerne i Mo i Rana beslagla 2 900 dopingmidler da de stoppet og kontrollerte en Mercedes Benz Sprinter varebil med varer fra Litauen på E-12 ved Umbukta om formiddagen 26. mai. Tollerne reagerte på en bag som lå blant varene i lasterommet, og nærmere undersøkelser avdekket ei pakke med 2 900 stanabol dopingmidler i bagen. Den litauiske sjåføren (43) er mistenkt for smuglingsforsøket.

Svenske dopingbeslag

Det svenske tollvesenet gjorde 727 beslag av dopingmidler i 2015. I 2014 gjorde de svenske tollerne 733 beslag av dopingmidler.Totalt bokførte Tullverket 5 922 narkotika- og dopingbeslag i fjor, mens tallet for 2014 var 5 736 beslag av narkotika og dopingmidler, framgår det av Tullverkets beslagsstatistikk.

Som i Norge gjør de svenske tollerne også flest beslag av dopingmidler i post- og kurersendinger. I 2015 var 556 dopingbeslag i post- og kurersendinger, mens antallet var 588 dopingbeslag i post- og kurersendinger i 2014.

Denne saken ble først publisert i Tolletatens blad På grensen, nr. 3 - 2016. Les hele bladet her.