Gå til innhold

Tolletaten står bak norgeshistoriens største amfetaminbeslag

Tollere har beslaglagt over 282,4 kilo amfetamin i Moss i Viken. Beslaget tilsvarer en gateverdi på om lag 80 millioner kroner. 

Amfetaminbeslaget som ble gjort av to tollere i Moss i Viken i år, har en gateverdi på om lag 80 millioner kroner og tilsvarer over 1 million brukerdoser.1 Beslaget er ikke frigitt før nå av hensyn til politiets etterforskning.  

Områdeleder Oslofjord, Tim Gurrik. Foto: TolletatenTolletatens hovedsatsingsområde er å bekjempe grensekriminalitet, som narkotikasmugling. Det skal alltid være en risiko for at de som passerer grensen kan bli stoppet i tollkontroll, opplyser avdelingsdirektør Tim Gurrik for område Oslofjord i grensedivisjonen i Tolletaten. 

- Vi forfølger den grensekryssende kriminaliteten, og vi jobber målrettet med å finne de riktige kontrollobjektene. Det vil si de som smugler eller forsøker å unndra seg kontroll, sier Gurrik. 

Holdt på å laste over 

De to tollerne i Moss observerte kvelden den 29. juli i år to menn, en nederlandsk trailersjåfør i slutten av 50-årene og en norsk mann i midten av 30-årene, som holdt på å laste over fem bager fra en nederlandsk-registrert trailer til en norsk registrert varebil.  

Tollerne tok kontakt med de to mennene og kontrollerte bagene. Alle bagene inneholdt hvitt pulver. Dette viste seg ved senere analyse å være amfetamin. Tolletaten varslet politiet da beslaget ble kjent, og politiet tok over videre etterforskning.  

I tillegg til amfetaminbeslaget, fant tollerne også 1 kilo marihuana og en colt startpistol.

 

Økning i smugling av amfetaminolje 

Tolletaten har en betydelig økning av beslaglagt mengde amfetamin hittil i år. Etaten har beslaglagt fem ganger mer amfetamin så langt i år sammenlignet med fjoråret.  

Tolletaten har foretatt flere store beslag i postforsendelser i år. Forsendelsene er først og fremst fra Nederland, men også Tyskland. Beslagene utgjør over 11 kilo amfetamin til sammen. Dette er narkotika som privatpersoner bestiller via internett.  

Det har vært en økning i beslag av konsentrert amfetaminolje, også kalt amfetaminbase, i fjor og i år.  

-Dette tyder på at det siste trinnet i produksjonsprosessen enkelte ganger er flyttet nærmere Norge. Det er sammenfallende med hva andre land i Europa rapporterer, sier divisjonsdirektør Erik Spradbrow i Etterretningsdivisjonen i Tolletaten.  

Tidligere store amfetaminbeslag  

Det nest største amfetaminbeslaget gjort av Tolletaten var i 2008. En varebilsjåfør som kjørte over Svinesund ble stanset av tollere i Oslo, som beslagla 116 kilo amfetamin.  

I 2015 fant tollere 110 kilo amfetamin i pallekasser utvendig på et vogntog, noe som er det tredje-største beslaget gjort at Tolletaten. Sjåføren, en nederlandsk mann i midten av 50-årene, var på vei inn i landet da han ble stanset ved E6 i Østfold.

1 / 5
Tollere har beslaglagt over 282,4 kilo amfetamin i Moss i Viken. Beslaget tilsvarer en gateverdi på om lag 80 millioner kroner.
Tollere har beslaglagt over 282,4 kilo amfetamin i Moss i Viken. Beslaget tilsvarer en gateverdi på om lag 80 millioner kroner.
2 / 5
Alle fem bagene de kontrollerte viste å inneholde hvitt pulver.
Alle fem bagene de kontrollerte viste å inneholde hvitt pulver.
3 / 5
Dette viste seg ved senere analyse å være amfetamin. Tolletaten varslet politiet da beslaget ble kjent, og politiet tok over videre etterforskning.
Dette viste seg ved senere analyse å være amfetamin. Tolletaten varslet politiet da beslaget ble kjent, og politiet tok over videre etterforskning.
4 / 5
I tillegg til amfetaminbeslaget, fant tollerne også 1 kilo marihuana og en colt startpistol.
I tillegg til amfetaminbeslaget, fant tollerne også 1 kilo marihuana og en colt startpistol.
5 / 5
Tolletaten har en betydelig økning av beslaglagt mengde amfetamin hittil i år. Etaten har beslaglagt fem ganger mer amfetamin så langt i år sammenlignet med fjoråret.
Tolletaten har en betydelig økning av beslaglagt mengde amfetamin hittil i år. Etaten har beslaglagt fem ganger mer amfetamin så langt i år sammenlignet med fjoråret.

Kontaktinformasjon for pressehenvendelser

Pressevakttelefon: +47 976 50 370

E-postadresse: pressevakt@toll.no