Gå til innhold

Tolletaten i internasjonal aksjon mot EE-avfall

Fra kontroll av container i Oslo havn.

I oktober beslagla Tolletaten en container fylt med blant annet fjernsynsapparater, hjemmekinoanlegg og kjøleskap. Lasten skulle eksporteres til Liberia og var merket som avfall. 

Norge deltok i oktober i den internasjonale aksjonen operasjon «Demeter VII» mot ulovlig handel med elektrisk og elektronisk avfall, såkalt EE-avfall. Aksjonen ble gjennomført av Tolletaten og Miljødirektoratet i samarbeid med Økokrim. 

I oktober aksjonerte Tolletaten mot over 20 containere ved flere grenseoverganger. Tollere sto klar med en mobil skanner, som også blir brukt til å undersøke vogntog, for å avdekke mulige forsøk på å drive ulovlig handel med EE-avfall. 

Forbudt å dumpe 

Brukte elektriske og elektroniske artikler fra forbruk i Norge blir eksportert til flere land i Asia og Afrika. Etter å ha skannet en container som skulle til Liberia, holdt Tolletaten lasten tilbake.

Miljødirektoratet avdekket senere 150 gjenstander fordelt på 18 varetyper kategorisert som avfall som skulle eksporteres til Liberia. Containeren inneholdt blant annet fjernsynsapparater, hjemmekinoanlegg, kjøleskap, komfyrer, frysere og printere.

Direktoratet påla at de 150 gjenstandene skal leveres til et lovlig mottak i Norge, og at gjenstander som er synlig ødelagt blir kastet.

Til afrikanske land 

– Hovedregelen er at dersom gjenstanden ikke kan anvendes som normalt, så er det avfall. Og det er forbudt å dumpe avfallet i land i Afrika og Asia, advarer seniorrådgiver Elisabeth C. Nettum i Grensedivisjonen i Tolletaten.

Tolletaten har et løpende og tett samarbeid med Miljødirektoratet om EE-avfall. 

– Kontroll med eksport av EE-avfall pågår kontinuerlig, uavhengig av de internasjonale aksjonene. For eksempel ble det nylig avdekket to containere med EE-avfall på vei fra Vestland til afrikanske land takket være samarbeidet mellom Tolletaten og Miljødirektoratet, sier Nettum. 

I tillegg samarbeider Tolletaten og Miljødirektoratet med Økokrim.

– Ulovlig eksport og import av avfall er profittmotivert miljøkriminalitet som har et omfattende globalt omfang. Dette er et område hvor samarbeid mellom forvaltning og politi/påtalemyndighet, både nasjonalt- og internasjonalt er svært viktig og det er et kriminalitetsområde som politiet og Økokrim har økt fokus på, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim.

Om operasjon Demeter VII og kontaktinformasjon:

Operasjon Demeter er en internasjonal kontrollaksjon i regi av Verdens Tollorganisasjon (WCO). I år deltok i alt 87 land og aksjonen avdekket totalt 3.851 tonn med EE-avfall fordelt på 107 beslag.

Kontaktperson Tolletaten: pressevakt telefon +47 976 50 370

Kontaktperson Økokrim: førstestatsadvokat Hans-Tore Høviskeland +47 916 46 013

Foto fra aksjon