Gå til innhold

Vedrørende tilgangskoder

Vi viser til mediesak i Dagens Næringsliv 25/9, med påstand om at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har benyttet Tolletatens tilgangskoder for å logge seg på bookingsystemet til Norwegian på Oslo lufthavn.

Påstanden stammer fra en avviksmelding fra Norwegian til Datatilsynet, hvor det fremkommer at Norwegians sikkerhetsansvarlige ved en anledning ble oppmerksom på at en tjenesteperson fra PST, under tilsyn av en Norwegian-ansatt, hadde logget seg inn på flyselskapets bookingsystem.

Tolletaten har som følge av Datatilsynets krav om redegjørelse igangsatt undersøkelser av de faktiske forhold.

Vår interne gjennomgang har så langt konkludert med at Tolletaten ikke har gitt PST denne type tilgangskoder på Oslo lufthavn.

Undertegnede kan siteres på dette.
Vennlig hilsen Kim Gulbrandsen, kommunikasjonsdirektør Tolletaten.

Kontakt: Tolletatens pressevakt 976 50 370, pressevakt@toll.no