Gå til innhold

Tollerne får tilbake peppersprayen

Etter endring i våpenforskriften får tollerne nå tillatelse til å bruke pepperspray i nødverge.

Det er innført en hjemmel i våpenforskriften som åpner for at tollere nå permanent kan være utstyrt med pepperspray til bruk i nødverge. Tollerne vil derfor i løpet av kort tid kunne ta dette i bruk igjen.

- Tolletatens ansatte er Norges første linje i kampen mot smugling og kriminalitet. Hver dag konfronterer tollere smuglere og andre kriminelle som har mye å tape på å bli stoppet og kontrollert – i form av store økonomiske tap eller lange fengselsstraffer, påpeker tolldirektør Øystein Børmer.

- Det har dessverre skjedd flere ganger de siste årene at ansatte er truet på liv og helse. Tolletaten har tidligere gjennomført et prøveprosjekt med pepperspray til bruk i nødvergesituasjoner. Vi er glad for at dette nå er blitt hjemlet i våpenforskriften, sier Børmer.

- Tolletatens ansatte har opplevd økt trygghet i kontrollsituasjoner med tilgangen til pepperspray. Ansatte i grensekontrollen gjennomgår en grundig opplæring i konflikthåndtering, og bruken av pepperspray er en del av denne opplæringen, påpeker tolldirektør Øystein Børmer.

Kontakt: Tolletatens pressevakt, telefon 976 50 370