Gå til innhold

[Utgått]T/K Falken døpt og klar for tolltjeneste på Vestlandet

Divisjonsdirektør Heidi Vildskog i Tolletatens grensedivisjon døpte fredag ettermiddag tollkrysseren Falken. Dåpen skjedde på Bryggen i Bergen, som blir tollkrysserens hjemmehavn.

Tollkrysseren skal primært operere på Vestlandet. Tolletaten øker innsatsen til sjøs og satser mer på maritime kontroller.

- Trafikken øker også til sjøs og da øker også risikoen for smugling og ulovligheter. Samtidig vet vi at noen av de største narkotikabeslagene i Norge er gjort på handelsfartøyer, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Her kan du finne foto i høyere oppløsning. Alle foto: Tolletaten

Verdens nest lengste kystlinje

- Norge har verdens nest lengste kystlinje. Maritime kontroller er derfor en helt sentral del av Tolletatens samfunnsoppdrag. Tollkrysseren Falken er uttrykk for at vi prioriterer å styrke Tolletatens evne til å føre kontroll med den grensekryssende sjøtrafikken, sa Børmer.

- Viktig kunnskap

Tolletaten fikk muligheten til å anskaffe tollkrysseren etter at Sjøheimevernet ble lagt ned. Det er etablert et prøveprosjekt hvor Tolletaten prøver ut ny teknologi i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt. Prosjektet gir Tolletaten en helårlig fartøytjeneste med økt tilstedeværelse på sjøen og mer fleksible kontrollmannskaper.

- Tollkrysseren Falken er et godt eksempel på hvordan man kan få til mye med begrensede ressurser. Ikke bare vil tollkrysseren være en plattform for utvikling av ny teknologi som vil komme offentlig sektor til gode, men gjennom prøveprosjektet vil vi også opparbeide oss viktig kunnskap om hvordan maritim tollkontroll i kystområdene kan styrkes i samarbeid med andre myndigheter, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Divisjonsdirektør Heidi Vildskog døpte tollkrysseren Falken.