Gå til innhold

[Utgått]Økte tollbeslag av "turistfisk"

 

Tollere har beslaglagt mer "turistfisk" første halvår 2019 enn i hele 2018.

Så langt i 2019 har tollere beslaglagt over åtte  tonn såkalt «turistfisk». Mengden er mer enn det samlede beslaget i 2018 og også mer enn beslaglagt mengde ved utgangen av juni 2017.

Tolletaten gjør beslag av «turistfisk» på grensestasjonene i hele landet. Den største mengden blir beslaglagt i nord hvor tollerne på grensestasjonene i Finnmark og Troms har til nå i år beslaglagt over seks tonn «turistfisk».

-Vi ser at en del av transportene kommer om natta og at det ofte er fire til seks utenlandske statsborgere i hver bil som tar med seg for mye fisk hjem. Tollerne beslaglegger hovedsakelig fiskefileter så kvantumet som blir beslaglagt representerer bare en liten del av den virkelige fangstmengden, sier fagdirektør Atle Joakimsen.

Mens tyske statsborgere tidligere var i flertall blant de som tok med for mye fisk ut av Norge, opplever tollerne nå at flere nye europeiske statsborgere blir tatt for smugling av «turistfisk».
-Både belgiere, litauere, polakker, tsjekkere og ukrainere er tatt i 2019, forteller Joakimsen. For de som blir tatt venter det både bøter og inndragning av fangsten.

10 kilo eller 20 kilo fisk

- Når du reiser ut av Norge, kan du ta med deg 10 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske, men dersom du har fisket i regi av en registrert fiskevirksomhet, er utførselskvoten maksimalt 20 kilo fisk eller fiskevarer, forutsatt at det organiserte fisket kan dokumenteres, opplyser Joakimsen.

-En utførselskvote gjelder for sju dager, noe som betyr at du må vente i sju dager før du kan ta med en ny utførselskvote ut av landet.

-Kvoten gjelder per person, både nordmenn og utlendinger, som reiser ut av Norge. Du som reiser må selv ta med deg fisken ved utreise. Du kan ikke ta med fisk for andre som ikke reiser sammen med deg. Trofefisk er en del av kvoten. I kvoten inngår fisk og tillagede produkter som fiskefilet eller liknende, sier fagdirektøren.

Du kan ikke utføre varer (også fisk og fiskevarer) med verdi over 5 000 kroner per person uten at varene blir tolldeklarert før grensepassering. Du må selv sørge for av varene blir tolldeklarert.

Det er unntak fra utførselskvotene på 10 eller 20 kilo. Kvotebegrensningen gjelder ikke ferskvannsfisk, laks, ørret og røye som du utfører etter eget fiske og heller ikke fisk som du har lovlig kjøpt av næringsdrivende i Norge eller fra fiskefartøy registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister.