Gå til innhold

[Utgått]Den internasjonale tolldagen 26. januar: En digitalisert tolletat gjør det lettere for næringslivet

Bilde pilotprosjekt om ekspressfortolling på Ørje. Foto: Bård Gudim

Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering med digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer. Målet er å støtte næringslivets behov for en effektiv vareførsel og like konkurransevilkår samtidig som kontrollnivået økes. Ved Ørje tollsted i Østfold er det nå i gang et prøveprosjekt med ekspressfortolling.

Ved at Tolletaten mottar nødvendige opplysninger om last og kjøretøy før grensepassering, kan etaten målrette tollkontrollene og samtidig sørge for smidigere grensepasseringer for næringslivet. Løsningen med ekspressfortolling er siden september 2018 gjennomført som et prøveprosjekt ved Ørje tollsted ved E-18 i Østfold.

All informasjon blir risikovurdert både elektronisk og manuelt før grensepasseringen. Slik vet Tolletaten om varesendingene kan frigis og gis grønt lys, eller om sendingene må gis rødt lys og kontrolleres nærmere.

 

Foto: Bård Gudim

Automatisert grensepassering

Det er etablert en ny automatisert grensepasseringsløsning på vei. Dette skal så vidt vi vet aldri tidligere være testet ut av tollmyndighetene noe annet sted. Skiltlesende kamera registrerer elektronisk når kjøretøyet ankommer tollstedet. Dersom varene skal frigis, får sjåføren grønt lys og han kan kjøre ut av tollsonen uten å stoppe.

Får sjåføren derimot rødt lys, må vedkommende henvende seg i tollekspedisjonen. Tolletaten regner med redusert ekspedisjonstid også for de som får rødt lys, da all relevant informasjon om lasten er sendt og forhåndsvurdert av Tolletaten.

Tolletaten ønsker å skaffe seg erfaringer om ekspressfortolling i mindre skala før en utvidelse av løsningen til flere transportører og flere tollsteder. Siden dette er et prøveprosjekt er det tatt høyde for at løsningen kan bli endret med bakgrunn i erfaringene som blir gjort i prosjektet.

Flere treff i tollkontrollen

Tolletaten utvikler også digitale løsninger for å få flere treff i tollkontrollen. Hensikten er å kontrollere de riktige objektene og treffe oftere innen både kontrollen med vareførselen til og fra Norge, og kontrollen med reisende og transportmidler.

Den enkelte tolltjenestemann og kvinne er fortsatt Tolletatens viktigste ressurs og trafikantene risikerer også i framtiden å møte tollere hvor som helst og når som helst når de krysser grensene til og fra Norge.

Foto: Bård Gudim