Gå til innhold

[Utgått]Slik skal Tolletaten sørge for god informasjonsbehandling

Aftenposten omtaler 24. januar hvordan Tolletaten tar i bruk ny teknologi for en smartere grensekontroll. Tolldirektør Øystein Børmer har noen presiseringer til saken:

Tolldirektør Øystein Børmer
Tolldirektør Øystein Børmer
Artikkelen beskriver et bilde hvor Tolletaten kobler alle offentlige registre og sosiale medier for å avgjøre hvem som skal bli stoppet i tollkontroll. Dette er ikke en presis beskrivelse av virkeligheten. Det Tolletaten har gjort nå er å gjøre tilgjengelig informasjon fra interne registre på en enklere måte slik at tjenestemenn slipper å bruke mye tid på å slå opp i ulike registre én etter én. Dette er en smartere måte å jobbe som vil gi bedre datakvalitet og som styrker bekjempelse av smugling og kriminalitet. Fortsatt vil tolleren, skannere og narkotikahunder ha de viktigste rollene på grensen.

Når Tolletaten skal anskaffe nye IT-systemer må vi samtidig sørge for at framtidige muligheter for informasjonsinnhenting vurderes. Dette har Tolletaten gjort ved å peke på eventuelle muligheter for å hente inn informasjon i framtiden. Dette beskrives i Aftenposten som et «Storebror ser deg»-system. Vi har forståelse for at det reises spørsmål om dette, men et slikt system er ikke aktuelt i dag. Vi er vårt ansvar bevisst og vil til enhver tid sørge for at vi har hjemmelsgrunnlag for informasjon vi skal samle inn eller koble sammen. Og vi skal sikre at informasjon vi samler inn og analyserer ikke kan misbrukes, heller ikke av etatens egne medarbeidere. Informasjon skal benyttes i samsvar med samfunnsoppdraget vi har. Tolletaten ønsker å ligge i front for å utnytte teknologiske muligheter og utøve samfunnsoppgavene mer effektivt.