Gå til innhold

[Utgått]Program for Tolldagen 2018

Tirsdag 13. november arrangeres Tolldagen 2018 - en arena hvor Tolletaten og næringslivet møtes. Du finner programmet her.

Tolldagen 2018 går av stabelen på Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, Oslo.

Første og siste del av seminaret er felles, etter lunsj arrangeres det to parallellseminarer. Du velger fritt hvilket du deltar på. Arne Hjeltnes er konferansier for dagen.

Program

09:00 - 09:10

Åpning av Tolldagen
Konferansier Arne Hjeltnes

09:10 - 09:30

Velkommen
Tolldirektør Øystein Børmer

09:30 - 10:00 Verdien av handel
Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum

10:00 - 10:45

Norsk-svensk grensetollsamarbeid
Anne Törnqvist, processägare Klarera varor och transportmedel, og Kenneth Persson, begge fra Tulllverket i Sverige, og seniorrådgiver Marianne Riise fra Tolldirektoratet.

10:45 - 11:05

Kaffepause

11:05 - 11:45

Brexit - planlegging for mulig kaos
Morten Høgberg, National Customs Manager i Kuehne + Nagel og seniorrådgiver Mathias Fredici Kristensen fra Tolldirektoratet.

11:45 - 12:00

Demonstrasjon av søk med narkotikahund på scenen
Hundefører Niri Paalgard og Ask fra Tollregion Oslo og Akershus

12:00 - 13:00

Lunsj, stående buffet, besøke stands i foajeen

  Parallelle sesjoner:
  FORUM
SAL A
13:00 - 13:30 Samarbeid mellom næringslivet og Tolldirektoratet - en solskinnshistorie (klassifisering)
Bernd Friede, Product Stewardship Manager fra Elkem og seniorrådgiver Svein Grønlie fra Tolldirektoratet

Varemerker og pirater - piratkopiering et økende problem for norske bedrifter
Pål Andre Larsen, advokat i Jotun, deler sine erfaringer

13:30 - 14:00

Hot topics fra tolljussens verden. Aktuelle utfordringer for myndigheter og næringsliv fra en rådgivers ståsted.
Fredrik Vestli, leder i Deloitte Norges tollrådgivningsavdeling

Enkel og effektiv omberegning av tolldeklarasjoner
Seksjonssjef Terje Nilsen og tolloverinspektør Stian Gustavsen fra Tollregion Oslo og Akershus

14:00 - 14:30

Pause med enkel servering

 

Felles sesjon:

14:30 - 14:55

Fremtidens digitale vareførsel
Avdelingsdirektør Pål Hellesylt og seniorrådgiver Marianne Riise fra Tolldirektoratet

14:55 - 15:10 Internasjonalt tollnytt
Fagdirektør Helge Lindrup, Tolldirektoratet

15:10 - 15:30 Tolletatens rolle i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet
A-krimsenteret ved spesialrevisor Morten Slemdal fra Tollregion Oslo og Akershus og seniorrådgiver Dag Nordhagen Selsjord fra Skatteetaten

15:30

Takk for i dag
Arne Hjeltnes

Pris

Påmeldingsavgiften er 1600 kroner. Dette inkluderer lunsj. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende.

Kontakt

Har du spørsmål om arrangementet? Send en e-post til tolldag@toll.no.

Det er Tolldirektoratet som inviterer til arrangementet.

Foredragsholdere

Anne Törnqvist

Anne Törnqvist er prosesseier for prosessen "Klarera varor och transportmedel" i det svenske Tullverket. Hun er gjennom den rollen involvert i det stora omstillingsarbeidet som gjøres i Sverige i prosessen ved innførsel og utførsel. Blant annet skal EUs nye tollkodeks implementeres.

Bernd Friede

Bernd Friede jobber som Product Stewardship Manager i Elkem i Kristiansand og har blant annet ansvaret for produktsikkerhet og internasjonalt kjemikalieregelverk. Han har doktorgrad i kjemi og har jobbet som forsker, global laboratoriesjef og REACH Compliance Manager. Han representerer Elkem i en rekke internasjonale bransjeforeninger.

Dag Nordhagen Selsjord

Seniorrådgiver i Skatt Øst, avdeling for innkreving. Koordinator ved det tverretatlige A-krimsenteret i Oslo for gruppe som jobber med kunnskapsbygging, etterretning og analyse.

Fredrik Vestli

Er leder for Deloitte Norges tollrådgivingsavdeling og koordinerer også dette arbeidet på nordisk nivå. Han har 12 års erfaring som rådgiver innen toll- og internasjonal handel og bistår løpende en rekke større norske og internasjonale virksomheter med alt fra praktisk veiledning ifm tollbehandlingen, til klage- og rettsaker mot tollmyndighetene. Fredrik jobber daglig med juridiske problemstillinger knyttet til ulike sider ved norsk tollovgivning. I tillegg til inngående kompetanse på eksempelvis tollverdi, opprinnelse og tollprosedyrer har han også mye erfaring med de mer forvaltningsrettslige sidene ved regelverket.

Helge Lindrup

Startet i Tolletaten ved daværende Oslo tollsted i 1974, og begynte i Toll- og avgiftsdirektoratet høsten 1982. Cand.jur. 1993. Har arbeidet med kontroll, særavgifter, tollovgivningen, opprinnelsesspørsmål og tollovgivningen. Har deltatt i WTOs og WCOs arbeid med handelsfasilitering, og i EFTAs forhandlinger om frihandelsavtaler.

Kenneth Persson

Kenneth Persson jobber i Tullverket i Sverige med internationale spørsmål og deltar ved ulike møter i Brussel. Hovedoppgavene er knyttet til koordinering av de ulika forandringer som pågår på EU-nivå med nye lover og nye it-system, samt hvordan dette skal oversettes og implementeres nasjonalt. Deltar også i aktiviteter som berører Brexit.

Marianne Riise

Marianne Riise arbeider i toll- og vareførselsavdelingens utviklingsgruppe og er prosjektleder for Ekspressfortollingsprosjektet. Hun arbeider også med spesifisering av tiltaksanalyser for Hovedløp Næringsliv.

Mathias Fredici Kristensen

Seniorrådgiver i Tariff- og opprinnelsesseksjonen i Tolldirektoratet siden 2017. Tidligere jobbet med eksportfremme og frihandelsavtaler for Handelspolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet (2011-2017). Jobber nå mest med opprinnelsesregler, men også Brexit og andre tverrfaglige oppgaver. MSc International Relations fra LSE - London School of Economics (2010).

Morten Høgberg

Morten er National Customs Manager, han er ansvarlig for all aktivitet Kuehne + Nagel Norge foretar seg på tollområdet og innenfor Trade Compliance generelt. Han er utdannet toller.Startet i Kuehne + Nagel i 2012 og kom da fra Tolldirektoratet.

Morten Slemdal

Seniorrådgiver i etterretning- og analyseseksjonen i Tollregion Oslo og Akershus. Seksjonen jobber med etterretning og analyse rettet mot vareførsel. I tillegg er han tilknyttet A-krimsenteret i Oslo.

Niri Paalgard

Jobber i grensekontrollavdelingen i Tollregion Oslo og Akershus, hvor han har jobbet i 10 år. Med seg har han Ask, en 5 år gammel jaktlabrador som han har vært hundefører for i 2 år. Tolletaten har totalt 44 tjenestehunder på landsbasis. Ask sitt største beslag er 182 kg marihuana.

Pål Hellesylt

Pål Hellesylt er avdelingsdirektør i Toll- og vareførselsavdelingen i Tolldirektoratet. Han har jobbet i Tolldirektoratet siden 2009.

Pål Andre Larsen

Pål Andre Larsen jobber som advokat i Jotun A/S og har blant annet ansvaret for Jotuns IPR-portefølje. Han har tidligere erfaring fra Patentstyret og har arbeidet med avgift i Skatteetaten og EY.

Stian Gustavsen

Tolloverinspektør Stian Gustavsen, fagleder elektronisk omberegning i Tollregion Oslo og Akershus, omberegningsseksjonen. Jobbet i Tolletaten siden 1991 og har vært innom nesten alle kontorer i tollregionen. Stor kunnskap om helheten innfor vareførsel.

Svein Grønlie

Svein er seniorrådgiver i Tolldirektoratet. Han startet i tolletaten ved daværende Oslo tollsted i 1978, og begynte i Toll- og avgiftsdirektoratet høsten 1990. Har arbeidet med tolltariffen og klassifisering av varer siden da. Har vært Norges delegat til HS-komiteen i Verdens tollorganisasjon (WCO) og underliggende komiteer i mange år. Har også deltatt i forhandlingsgruppa for opprinnelsesregler i frihandelsforhandlinger mellom EFTA og tredjeland i en del år, og deltok i de første forhandlingsrundene om frihandelsavtale med Kina.

Terje Nilsen

Seksjonssjef Terje Nilsen, jobber i omberegningsseksjonen i Tollregion Oslo og Akershus. Jobbet i Tolletaten siden 1985 og har jobbet med regelverket rundt vareførsel og omberegninger siden slutten av 80- tallet. Ledet seksjonen i 14 år.

Øystein Børmer

Tolldirektør Øystein Børmer startet i Tolletaten 1. april 2017. Som tolldirektør er han øverste leder for nesten 1700 ansatte. Han kom fra jobben som direktør for Direktoratet for Økonomistyring (DFØ), der han har arbeidet siden 2006, først som assisterende direktør og leder for stabsavdelingen, og fra 1. november 2012 som toppleder. Børmer er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (1994). Tidligere har han vært finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe (1997 – 2001) og statssekretær i Finansdepartementet (2001 – 2005).

Øystein Dørum

Utdannet samfunnsøkonom fra UiO, master i statsvitenskap fra LSE og autorisert finansanalytiker (AFA) fra NHH. Jobbet i Finansdepartementets Økonomiavdeling 1988-95 (underdirektør og sjef for Nasjonalbudsjettkontoret), Sparebanken NOR 1995-98, sjeføkonom i DNB 1998-2016, sjeføkonom i NHO siden da.