Gå til innhold

[Utgått]Idékonkurranse: digital grensestasjon

Hvordan tenker du fremtidens digitale grensestasjon bør være? På vegne av Tolletaten inviterer SINTEF til idékonkurranse om fremtidens digitale grensestasjon. Vi ønsker å få fram idéer som Tolletaten kan utvikle, teste og implementere i et videre utviklingsarbeid. Konkurranseperioden er fra 24. oktober til 7. november.

Den beste idéen vil belønnes med 50 000 kroner og få omtale i pressen. Vinneren vil kunne få muligheten til å videreutvikle og realisere idéen i samarbeid med Tolletaten. Sentrale elementer for en digital grensestasjon er døgnåpent, automatisert, brukervennlig og tilbakemeldende.

Behovet for tolltjenester er i radikal endring

Varer og tjenester krysser landegrenser i større og større grad. Transport av varer endres raskt og kan innebære både autonome fartøy, kjøretøy og fraktende droner. Det er estimert at antall varer og tjenester som krysser landegrenser fordobles i løpet av de nærmeste ti årene. Samtidig stiller brukerne stadig større krav til samhandling og tilgjengelighet av tolltjenester. Dette krever at Tolletaten utvikler morgendagens teknologiske løsning for en grensepassering som er sømløs, synlig, sporbar, i sanntid, sansende, og sikrer korrekt kommunikasjon mellom ulike aktører.

Fokus er varetransport på vei

I denne idékonkurransen ønsker vi å fokusere på varetransport på vei. Vi fokuserer på hvordan det skal være lett å gjøre rett for profesjonelle aktører. Hvordan kan denne gruppen få tjenester som er døgnåpne, automatiserte, brukervennlige og tilbakemeldende.

Har du en idé som kan løse disse utfordringene?

Elementer som løsningen kan inneholde er:

  • Informasjonsutveksling mellom Tolletaten og transportører
  • Elektronisk forsegling av last
  • Sporing av last før og etter grensepassering
  • Sensorsystemer for maskinell avlesning av last og for å analysere innhold av last

Disse elementene er tenkt som en pekepinn til en fremtidig løsning. Det betyr ikke at dere er bundet til noen av dem. Det viktige er at vi kan realisere en tjeneste som er døgnåpen, automatisert, brukervennlig og tilbakemeldende for profesjonelle aktører som transporterer varer på landevei. Løsningen kan også inkludere krav til systemer og prosedyrer hos de samme aktørene. Løsningen må ikke være realiserbar umiddelbart, men det må sannsynliggjøres at den kan realiseres innen fem til ti år.

Idéene bedømmes av en jury bestående av personer fra SINTEF Digital, Tolletaten og sentrale aktører innen teknologi.

Mer informasjon

Ytterligere informasjon om konkurransen vil bli gitt på NOKIOS-konferansen 24–25. oktober 2018, samt sintef.no/digitalgrensestasjon/ fra 24. oktober.

Lykke til!