Gå til innhold

[Utgått]Falske og ulovlige legemidler og ulovlig medisinsk utstyr stoppet

Tabletter beslaglagt under aksjonen.

Norske tollere fant flere ulike typer ulovlige og falske legemidler samt ulovlig medisinsk utstyr i 253 av 1500 kontrollerte postsendinger under en stor internasjonal aksjon.

Her kan du finne bildet over i høyoppløselig versjon. Foto: Tolletaten

Interpol koordinerte operasjon Pangea XI – en internasjonal aksjon som setter søkelyset på ulovlige og falske legemidler og medisinsk utstyr som bestilles via internett. Flere myndigheter i 116 land deltok med forskjellige tiltak i perioden 9.-16. oktober 2018.

I Norge har Statens legemiddelverk hatt det overordnede ansvaret for aksjonen, som har blitt gjennomført i tett samarbeid mellom Tolletaten. Den norske aksjonen har hatt hovedfokus på privatimport av falske og ulovlige legemidler og import av ulovlig tannteknisk utstyr til bruk i tannklinikker.

Falske legemidler

Hovedtyngden av beslagene er gjort på postterminalen på Alnabru, Østlandsterminalen i Lørenskog og i flyposten på Gardermoen, hvor utenlandsposten ankommer. Gjennom aksjonsuken ble det blant annet tatt beslag av over 100 forsendelser av potensmidler, samt over 30 forsendelser med legemidler som skal ha en sentraldempende effekt til norske mottakere.

- Et lite utvalgt sendinger med legemidler ble undersøkt nærmere ved Legemiddelverkets laboratorium. Analysene viste ved to tilfeller at potensmidler inneholdt feil mengde virkestoff i forhold til hva som var deklarert på pakningen. Ett angstdempende legemiddel som ble analysert inneholdt et annet virkestoff enn originalen. Dette er ikke et uvanlig funn ve analyser av vanedannende tabletter som selges illegalt på internett, sier Line Saxegaard, legemiddelinspektør i Legemiddelverket.

Ulovlig privatimport

Listen over type legemidler som ble beslaglagt er lang, og inneholder blant annet antibiotika, epilepsimedisin, kreftmedisin, Parkinson-medisin og abortpiller. Det meste er sannsynligvis bestilt via internett.

- Beslagene bekrefter dessverre at det importeres ulovlige og falske legemidler, og medisinsk utstyr som ikke samsvarer med regelverket for medisinsk utstyr når det gjelder merking og bruksanvisning. Alt som er beslaglagt i løpet av aksjonen vil bli destruert eller oversendt til politiet, forteller underdirektør Dag Jørstad i kontrollavdelingen i Tolldirektoratet. Han forteller at Tolletaten daglig gjør beslag av legemidler i postforsendelser. Det er ikke lov for privatpersoner å importere legemidler via postforsendelser.

Kontroll av post ved postterminalen på Alnabru i Oslo.
Kontroll av post ved postterminalen på Alnabru i Oslo.

- Det er fortsatt mange som kjøper reseptpliktige legemidler fra utenlandske nettsider selv om privatimport av slike legemidler ikke er tillatt. Dersom man ønsker å kjøpe legemidler på nett anbefaler vi å benytte lovlige norske nettapotek. Disse er merket med en logo som viser at de har lov til å selge legemidler. Det er ofte kriminelle nettverk som står bak nettapotek som selger reseptpliktige legemidler uten resept. Du vet aldri hva du får, og du kan i verste fall få alvorlige helseskader av å bruke slike legemidler. Snakk med legen din dersom du er syk og trenger behandling, oppfordrer Saxegaard.

Tannteknisk utstyr uten dokumentasjon

 

I løpet av aksjonen vurderte Legemiddelverket om flere forsendelser med medisinsk utstyr oppfylte kravene til merking og bruksanvisning. Det ble fattet vedtak om å destruere en forsendelse som var adressert til en grossist for tannteknisk utstyr. Den inneholdt 60 tannlegebor og nåler som ikke oppfylte kravene til merking og bruksanvisning. De øvrige forsendelsene med medisinsk utstyr ble utlevert, men to vil bli fulgt opp nærmere i ettertid.

FAKTA:

Funn Pangea XI 2018 – Norge:

  • Totalt antall pakker undersøkt: 1500
  • Totalt antall pakker med ulovlig innhold: 253
  • Totalt antall enheter beslaglagt (piller, kapsler, glass med mer): 24485
  • Antall anmeldelser: 5

Funn Pangea XI 2018 – internasjonalt:

  • Totalt antall pakker undersøkt: Om lag en million
  • Totalt antall enheter beslaglagt (piller, kapsler, kilo, liter med mer): 10 millioner enheter
  • Anslått verdi av forsendelsene: 14 millioner USD
  • Antall personer arrestert: 859
  • Antall nettsteder som er fjernet fra weben: 3671

Se pressemelding fra Interpol her.

Kontaktpersoner:

Legemiddelverket: Line Saxegaard, 913 67 370, e-post: Line.saxegaard@legemiddelverket.no

Pressevakt Tolletaten: mob.: 976 50 370, e-post: kom@toll.no

Oversikt over ulike typer beslaglagte produkter. Trykk på bildet for å få større versjon.
Oversikt over ulike typer beslaglagte produkter. Trykk på bildet for å få større versjon.

Her kan du finne grafen i høyere oppløsning.