Gå til innhold

[Utgått]Endringer i ekspedisjonssteder for publikum i Tollregion Oslo og Akershus

1. oktober stenger tollekspedisjonen i Sven Oftedals vei 10 på Alnabru, mens ekspedisjonen i tollbygget på Gardermoen flytter til skranken i 1. etasje i terminalen. Samme dag åpner en ny tollekspedisjon i Akershusstranda 53 på Utstikker II (Skur 44).

Tollekspedisjonen i Sven Oftedals vei 10 på Alnabru stenger for godt fra og med 1. oktober 2018. Tollregion Oslo og Akershus vil etter denne datoen fortsatt ha to ekspedisjonssteder åpne for publikum.

Tollekspedisjonen på Gardermoen flytter

1. oktober flytter tollekspedisjonen i tollbygget på Gardermoen til skranken i 1. etasje i terminalbygningen. Skranken ligger rett til høyre for ankomst utland.

Åpningstid og tjenestetilbud

Åpningstidene og tjenestetilbudet for publikum blir som i tollbygget i dag. 

Parkering

Det er begrenset og avgiftsbelagt parkering utenfor terminalen, og ekspedisjonsluken til Tolletaten vil bli lokalisert i et område med mye persontrafikk. Tilgangen til etaten blir på grunn av dette noe begrenset i forhold til tidligere, men tjenestetilbudet for publikum blir opprettholdt.

Ny tollekspedisjon på Utstikker II

Fra samme dato åpner en ny tollekspedisjon for publikum i Akerhusstranda 53 på Utstikker II (Skur 44). Dette er bygningen hvor godsekspedisjonen til DFDS og Stena Line holder til.

Tjenestetilbud og åpningstid

Tjenestetilbudet her vil være det samme som på Gardermoen, men åpningstiden vil være kortere. Ekspedisjonen vil kun være åpen på hverdager mellom klokken 11 og 13.

Parkering

Også her er det svært begrenset med parkering, og vi oppfordrer besøkende til å benytte kollektivtransport eller offentlig parkering.