Gå til innhold

[Utgått]Utreder nye hovedløp for næringslivet

Tolletaten lager en ny strategi for hvordan etaten skal håndtere de store varevolumene over grensen i framtiden, og samtidig ivareta kravene om effektivitet og kontroll. Næringslivet bidrar i arbeidet.

I midten av mai møttes representanter fra Tolletaten og næringslivet for å diskutere temaet.

– Det er viktig for oss å ha en åpen dialog med næringslivet. På denne måten finner vi de beste løsningene, sier avdelingsdirektør Pål Hellesylt i toll- og vareførselsavdelingen i Tolldirektoratet.

Møte mellom Tolletaten og næringslivet. Bak fra venstre: Helene Hval (Tolldirektoratet (TOD)), Pål Hellesylt (TOD), Jarle Hammerstad (Virke), Maj Hines Grape (NHO), Karen Aarseth (NorStella), Tom Rune Nilsen (NHO LT), Are Kjensli (NHO-LT) og Reidar Knutsen (TOD). Foran fra venstre: Morten Aasgaard (TSN), Tor Gunnar Saakvitne (TOD), Per Olav Gundersen (TOD), Jan-Terje Mentzoni (Norges Lastebileierforbund) og Joakim Svebakken (TOD).
Møte mellom Tolletaten og næringslivet. Bak fra venstre: Helene Hval (Tolldirektoratet), Pål Hellesylt (Tolldirektoratet), Jarle Hammerstad (Virke), Maj Hines Grape (NHO), Karen Aarseth (NorStella), Tom Rune Nilsen (NHO LT), Are Kjensli (NHO-LT) og Reidar Knutsen (Tolldirektoratet). Foran fra venstre: Morten Aasgaard (TSN), Tor Gunnar Saakvitne (Tolldirektoratet), Per Olav Gundersen (Tolldirektoratet), Jan-Terje Mentzoni (Norges Lastebileierforbund) og Joakim Svebakken (Tolldirektoratet).

Tidlig informasjon

Tolletaten har etablert en arbeidsgruppe som blant annet foreslår at Tolletaten i framtiden skal motta mest mulig informasjon så tidlig som mulig om varene som ankommer og forlater landet.

– Vi ønsker et bedre grunnlag for å gjøre risikovurderinger i forkant av ankomst, for å sikre fristilling på grensen. I tillegg ønsker vi mer kunnskap om de ufortollede varene, sier Hellesylt.

Vurderer autorisasjonsordninger

I EU satses det tungt på autorisasjonsordninger, hvor det stilles krav om god kjennskap til tollregelverk i foretakene. Også i Norge vurderes mer bruk av autorisasjonsordninger.

– Tanken er at autoriserte selskaper kan gis lettelser i tollprosedyrene, slik at Tolletatens kontrollressurser kan benyttes der det trengs mest, sier Hellesylt. Hellesylt var godt fornøyd med møtet med næringslivet.

– Vi fikk gode tilbakemeldinger på arbeidet så langt, det er enighet om retningen. Vi fikk også flere konkrete innspill på hva næringslivet ønsker for at vareførselen skal gå mest mulig smidig og effektivt, sier Hellesylt.

Les også: