Gå til innhold

[Utgått]Tolletaten arrangerer science hackathon – kunstig intelligens for smartere grensekontroll

Bilde fra Svinesund tollstasjon. Foto: Thomas Haugersveen

Tolletaten og Iris.ai inviterer til science hackaton 25. oktober. Bli med oss og tegn et bilde av løsninger for smart objektutvelgelse basert på dagens og fremtidens teknologi innen kunstig intelligens, nevrale nettverk og sensorteknologi.

Tolletaten og Iris.ai inviterer til science hackaton 25. oktober. Bli med oss og tegn et bilde av løsninger for smart objektutvelgelse basert på dagens og fremtidens teknologi innen kunstig intelligens, nevrale nettverk og sensorteknologi.

Denne science hackatonen er en forskningssprint på ti timer der lag på tre til fire deltakere skal søke i akademisk litteratur for å foreslå løsninger på problemstillingen som er beskrevet nedenfor. Alle lagene får tilgang til "Iris the AI science assistant" og andre verktøy under sprinten. Laget som har de beste løsningsforslagene etter vurdering av dommerpanelet, vinner 28 000 kroner.

Hva?

Å forhindre illegal transport av varer over grensen er en utfordrende oppgave for Tolletaten. Identifisering og valg av objekter til fysiske kontroller er i dag i basert på menneskelige vurderinger basert på blant annet innhenting av informasjon, etterretning og søk i ulike kilder. Tolletaten ønsker å utvikle en plattform som gir automatisert støtte til valg av objekter til fysisk kontroll. Vi ønsker å bruke den stadig økende mengden digital informasjon knyttet til varer og transport for å øke analysekvaliteten, begrense personavhengigheten og automatisere ressurskrevende manuelle prosesser.

Målet med hackatonen er å identifisere og foreslå måter å automatisere og målrette objektutvelgelsen, basert på nåværende forskning og utvikling innenfor kunstig intelligens.

Når?

Eventet vil bli holdt 25. oktober fra 09 til 18 i Forskningsparken i Oslo. Alle deltakere forventes å være fysisk til stede i hele perioden.

Hvem ser vi etter?

Forskere og studenter med nysgjerrighet på tvers av flere fagfelt. Erfaring fra fagfeltene som omhandles av oppgaven er en fordel men ikke nødvendig.

Påmelding

Hackatonen er åpen for påmelding. Du kan søke individuelt eller som lag. Vi vil opprette lag basert på de individuelle søknadene som kommer inn. Påmeldingsfrist er 18. oktober.

 

Bilde fra Svinesund tollstasjon. Foto: Thomas Haugersveen.