Gå til innhold

[Utgått]Stort hasjbeslag i Sandefjord på Narkotikadagen

Stort hasjbeslag i Sandefjord på Narkotikadagen

Dansken tok Strømstadferja med 132 kilo hasj i lasten. I Sandefjord ventet tollerne.

Den internasjonale narkotikadagen 26. juni nærmet seg slutten da tollerne i Sandefjord observerte en danskregistrert semitrailer som kom med ferja fra Strømstad i Sverige. Kjøretøyet ble tatt ut til tollkontroll etter at den danske sjåføren (54) hadde deklarerte lasten.

Semitraileren ble skannet og skanneroperatøren oppdaget uregelmessigheter i køya i trekkbilen. Tollerne avdekket at det lå 65 kilo med hasj i flere plastsekker i køya. Tollerne tilkalte deretter en hundeekvipasje og narkotikahunden Tammy markerte for narkotika flere steder på trekkbilen. Tollere og mannskap fra Sør-øst politidistrikt avdekket totalt 132 kilo hasj i semitraileren. Dette er det største tollbeslaget av hasj noensinne i Sandefjord.

Tolletaten ber om at trekkvogna blir inndratt da den er brukt til smugling av en stor mengde narkotika. Smuglingsforsøket er blitt etterforsket av Sør-øst politidistrikt. Tollbeslaget er ikke offentliggjort før nå av hensyn til politietterforskningen.

Kontakt: Seksjonssjef Sven-Øystein Ferstad, telefon 936 77 229.

Sandefjordtollere avdekket 132 kilo hasj. Foto: Tolletaten.