Gå til innhold

[Utgått]Stort amfetaminbeslag på Svinesund

Stort amfetaminbeslag

Belgier (20) avslørt da han kjørte inn i Norge med 50 kilo amfetamin i bilen.

Ett av Tolletatens grensekamera fanget opp to mistenkelige utenlandsk registrerte biler natt til 19. februar 2016 og en tollpatrulje med narkotikahund ble umiddelbart sendt ut fra Svinesund. Tollerne oppdaget de to bilene ved en bensinstasjon ved fylkesveg 22 i Halden og satte på blålyset for å varsle tollkontroll. Den mistenkte belgieren stoppet, mens den andre sjåføren satte opp farten og kjørte inn i Sverige.

Tilbake i kontrollhallen på Svinesund, markerte narkotikahunden Jacko-o for narkotika flere steder i bagasjerommet på bilen. Skanningen av kjøretøyet bekreftet hundens markeringer. Tollerne observerte flere pakker i området ved hjulbrønnen. Tollkontrollen ble fryst og Øst politidistrikt ble varslet om tollbeslaget.

Pakkene inneholdt i alt 50 kilo amfetamin, en kilo kokain og 360 gram hasj. Øst politidistrikt tok over ansvaret for mistenkte, tollbeslaget og etterforskningen. Smuglingsforsøket er ikke offentliggjort før nå av hensyn til politietterforskningen.

Narkotikahunden Jacko-O avdekket 50 kilo amfetamin. Foto: Tolletaten.

Kontakt: Seksjonssjef Wenche Fredriksen, 913 61 780.