Gå til innhold

[Utgått]Smugla kjøtt og ost

Smugla kjøtt og ost

Tollarar på Svinesund beslagla 560 kilo kjøtvarer og 17 kilo ost 26. april.

Tollarane på Svinesund gjorde to beslag av kjøtvarer 26. april. Først fann tollarane 320 kilo kyllingfiletar og 17 kilo ost i eit norskregistrert køyretøy køyrd av ein syrisk statsborgar (40).  Han vart stoppa etter å ha køyrd den gamle Svinesundbrua inn i Noreg.

Same kveld stoppa ein tollpatrulje ein estlandskregistert personbil som og køyrde fylkesveg 118 over den tidlegare Svinesundbrua til Noreg. Tollarane fann 240 kilo umerka oksekjøt i bilen, som vart køyrd av ein estlendar (38).

Kontakt: Seksjonssjef Wenche Fredriksen, telefon 913 61 780.

Foto: Tolletaten.