Gå til innhold

[Utgått]Slik skal big data og kunstig intelligens sikre Norges grenser

Enorme datamengder følger den stadig økende varestrømmen inn i landet. Med bruk av digital etterretning og smart dataanalyse skal tollkontrollen bli mer treffsikker.

Hver eneste dag passerer 25 000 kjøretøy grensen inn til Norge. 30 000 personer lander daglig med fly, og over 120 000 brev og postpakker kommer til Norge fra utlandet.

For å kontrollere det komplekse grensebildet spiller dataanalyse og digital etterretning en stadig viktigere rolle.

– Varestrømmen over grensen gir oss mengder med informasjon. Vi skal bruke avanserte analyseverktøy og kunstig intelligens sammen med tollernes erfaringer for å finne uregelmessigheter. Teknologien gir oss helt andre muligheter enn vi hadde tidligere, sier Jan Erik Ressem, IT-direktør i Tolletaten.

Jan Erik Ressem, IT-direktør i Tolletaten, viser modeller fra smart data analyse.
Jan Erik Ressem, IT-direktør i Tolletaten, viser modeller fra smart data analyse. Foto: Nora Hvistendahl/ Brand Studio

Nye muligheter gjennom kunstig intelligens

– Vi skal utvikle nye digitale løsninger for å være enda smartere i kontrollvirksomheten vår, forklarer Ressem.

Den store datamengden skal analyseres, og hjelper tollerne med å finne avvikende mønstre i varestrømmen. For det skal ikke være tilfeldig at akkurat den bilen eller den containeren velges ut ved grensen.

Teknologi gjør også at Tolletaten blir bedre rustet i møte med kriminelle.

– Vi vet at organiserte kriminelle stadig tilpasser seg nye metoder for å smugle narkotika og andre forbudte varer inn i landet. Dette må vi ta på alvor, sier han.

Satser på digital brukerdialog på tvers av etater

Tolletaten skal bygge nye digitale tjenester til næringsliv og privatpersoner som skal gjøre det lett å flytte varer over Norges grenser på rett måte. Da må etaten samarbeide tett med andre offentlige myndigheter som har ansvar for reglene, som for eksempel Mattilsynet, Legemiddelverket og Skatteetaten.

– Vi spiller en helt sentral rolle på grensen, og skal sørge for å være det naturlige kontaktpunktet mot det offentlige ved all grensekryssende handel, også digitalt. Vi har en stor jobb å gjøre med å bygge nye løsninger for næringslivet og privatpersoner på vegne av flere offentlige myndigheter, sier Ressem.

Søker nye IT-medarbeidere

Tolletaten er nå på jakt etter nye medarbeidere til IT-avdelingen som skal være med på å bygge fremtidens løsninger, hvor kunstig intelligens og big data er viktige satsingsområder.

Ansatte diskuterer nye IT-løsninger
Det er avgjørende at IT-avdelingen og tollerne arbeider sammen for stoppe smugling, og samtidig sørge for at den lovlige vareførselen går mest mulig uhindret. Her er Keyvan Dolati, rådgiver i IT-avdelingen, Torunn Elslande, seniorrådgiver i IT-avdelingen og Lena Charlotte Christiansen, tollinspektør. Foto: Nora Hvistendahl/ Brand Studio

Samarbeid med verdensledende IT-selskap

Tolletaten har nylig inngått en avtale med Palantir Technologies i USA, et av verdens fremste selskaper innen dataanalyse.

– Vi skal utvikle verktøy for å visualisere sammenhenger i store datamengder. Våre folk jobber sammen med utviklere i Palantir for å skreddersy løsninger for oss, forklarer Ressem.

Rådgiver Keyvan Dolati er en del av IT-avdelingen som nå skal utvides. Han lover et spennende og utfordrende arbeidsmiljø for sine nye kolleger.

– Jeg har vært 17 år i IT-avdelingen til Tolletaten. Det har vært utrolig lærerikt å være med på de store endringene her de siste årene. De nye verktøyene som skal utvikles gir mange spennende muligheter, sier Dolati.