Gå til innhold

[Utgått]Siste stopp Svinesund

For én busspassasjer blir avhørsrommet ved tollstasjonen på Svinesund siste stopp. For mens tollere har undersøkt bagasjen, har politiet avdekket at mannen er etterlyst. Busstransporter til Norge fører daglig til saker for toll og politi.

Ekspressbussen fra Malmø ankommer Svinesund klokka 10.40 en torsdag i mai. Bussjåføren har knapt åpnet døra før en feststemt passasjer hopper ut og høylytt ønsker seg selv velkommen til Norge.

Han blir raskt tatt hånd om og får hvile ut og redusere promillen før han settes på en senere buss til hovedstaden. Mannen bytter plass med fire menn fra Øst-Europa som ble holdt tilbake på en tidligere buss, men som nå er sjekket ferdig av kontrolletatene.

– Avtaler med busselskapene gjør det mulig for Tolletaten å holde tilbake interessante passasjerer fra bussene for videre kontroll, for så å sette dem på neste ledige buss etter at de er ferdig kontrollert hos Tolletaten eller politiet, sier kontorsjef Per Kristian Grandahl i grensekontrollen på Svinesund.

OLLIE: Hundefører Eivind og narkotikahunden Ollie er de første til å gå inn i bussen. Ollie snuser på samtlige passasjerer, men ingen har med seg narkotika.FOTO:BÅRD GUDIM
OLLIE: Hundefører Eivind og narkotikahunden Ollie er de første til å gå inn i bussen. Ollie snuser på samtlige passasjerer, men ingen har med seg narkotika.FOTO:BÅRD GUDIM
Hele bussen sjekkes. Resten av passasjerene på bussen fra Malmø blir sittende, mens hundefører Eivind går om bord sammen med narkotikahunden Ollie. Han følger nøye med hundens bevegelser mens de går bakover i bussen, som bare har et fåtall passasjerer. Ollie lukter på alle, men viser ingen interesse for noen av passasjerene. Narkotikahunden jobber seg raskt bakover i bussen, og selv om søkene kan se tilfeldige ut, jobber hunden og hundeføreren systematisk. Bare et gram narkotika vil føre til markering.

Ollie og Eivind er en av Tolletatens mest erfarne hundeekvipasjer, og mens hunden søker, studerer Eivind passasjerens oppførsel. Når Eivind og Ollie forlater bussen går flere tollere sammen med politiet om bord for en ytterligere prat med passasjerer og grundig sjekk av identifikasjonspapirene. Ollie har på sin side hoppet inn til bagasjen hvor han søker videre.

På denne bussen fanger ingen passasjerer eller bagasje hundens interesse og sjåføren får fortsette videre nordover på E6. Til tross for en nøye kontroll har ikke oppholdet på Svinesund vart mer enn 20 minutter. Gode og innarbeidede rutiner er viktige for å sørge for en effektiv kontroll og minimale forsinkelser for passasjerene og busselskapet. 

 

FULL KONTROLL: Toll og politi samarbeider om dagens busskontroll. Bussen kommer fra Malmø og har destinasjon Oslo. FOTO: BÅRD GUDIM
FULL KONTROLL: Toll og politi samarbeider om dagens busskontroll. Bussen kommer fra Malmø og har destinasjon Oslo. FOTO: BÅRD GUDIM

Buss etter buss

 – Vi tar busskontroller veldig alvorlig fordi dette er en potensiell måte å smugle narkotika, alkohol og sigaretter på, sier kontorsjef Per Kristian Grandahl.

Daglig passerer 15-20 ekspressbusser tollstasjonen. I tillegg kommer både turistbusser og handlebusser fra hovedstadsområdet og fra Vestlandet. De fleste ekspressbussene kommer fra København, Malmø og Gøteborg, men det kommer også jevnlig rutebusser fra både Polen og Tsjekkia. For Tolletaten er utfordringen at man ikke alltid vet når disse bussene ankommer norsk grense. Enkelte busser har heller ingen passasjerer, men pakker, varer og utstyr til slektninger og venner i Norge.

Ifølge Grandahl avdekker grensekontrollene fra tid til annen at bussene har få passasjerer, men desto større mengder alkohol og sigaretter. Blant passasjerene på de ordinære ekspressbussene blir det også ofte gjort beslag av narkotika. Muligheten for å passere flere landegrenser i

Europa uten tollkontroll gjør at enkelte passasjerer blir overrasket over nærværet av tolltjenestemenn og polititjenestemenn ved norskegrensa. Kontorsjef Grandahl nevner fem kilo heroin og noen titalls tusen sigaretter som eksempler på store beslag blant passasjerene og bagasjen i ekspressbusser på Svinesund.

– En periode avdekket vi også at mange hadde svelget narkotika før de satte seg på bussene til Norge. Dette er en smuglingsmåte som vi er vel kjent med og alltid er på utkikk etter, sier han.

Svenskehandel

Det er ikke bare over Svinesund bussene til Sverige går daglig.

 – I Trøndelag kontrollerer tollerne jevnlig busstrafikken på grensa mellom Sverige og Norge, forteller seksjonssjef Bjørn Arild Sørli ved grensekontrollavdelingen i Trondheim.

Det er ingen mellomriks rutebusser over Storlien og E14, men daglig kjører fem-seks busser med handlende nordmenn til Sverige og i all hovedsak ender ferden på Storlien før retur til Norge.

– Utfordringen er at vi trenger ganske mange tjenestemenn til å gjennomføre en god kontroll på busser, passasjerer og bagasje. Vi beslaglegger som oftest for mye alkohol, sigaretter og kjøttvarer som ender som forenklete forelegg, sier Sørli.

 Selv på rutebussene er enkelte smuglere kreative og Sørli forteller om et beslag av et større parti sigaretter som en passasjer hadde gjemt i et rom som det ikke normalt var adgang til i bussen.

 – Her fant vi 6000 sigaretter. Det var ikke plass til flere, sier seksjonssjefen.

Busstrafikk over grensen

  • Hvert døgn krysser mellom 50 og 60 busser grensen til Norge.
  • Bussene kommer hovedsakelig på E6, E18, RV2 eller E14.
  • På E6 ved Svinesund er det hovedsakelig ekspressbusser fra København, Malmø og Gøteborg.
  • På E18 ved Ørje er det hovedsakelig ekspressbusser fra Stockholm.
  • På riksvei 2 ved Magnor er det rutebuss fra Charlottenberg.
  • På E14 ved Storlien er det stort sett handlebusser til og fra Sverige.
  • Handlebusser er det også på E6 og E18, i tillegg til charterbusstrafikk på samtlige overganger.
  • Det er også noe busstrafikk fra Russland over Storskog i Finnmark.
  • Det kommer dessuten ekspress- busser fra andre steder i Europa, men de følger ikke oppsatte rutetider.

BAGASJEROMMET: Passasjerene er ikke de eneste Ollie kan markere på. Narkotikahunden leter også i bagasjen. Ollie har markert på en trillekoffert og dermed må samtlige passasjerer ut av bussen og gjøre rede for hvilken bagasje de eier. FOTO: BÅRD GUDIM
BAGASJEROMMET: Passasjerene er ikke de eneste Ollie kan markere på. Narkotikahunden leter også i bagasjen. Ollie har markert på en trillekoffert og dermed må samtlige passasjerer ut av bussen og gjøre rede for hvilken bagasje de eier. FOTO: BÅRD GUDIM

 Kjøttbussene 

Tilbake på Svinesund tar tollerne oppstilling før dagens andre ekspressbuss vinkes inn i kontrollhallen. Etter den innøvde kontrollrutinen får bussen kjøre videre med samtlige passasjerer om bord.

Seksjonssjef Wenche Fredriksen i grensekontrollen på Svinesund forteller at de har sett en ny busstrend.

I 2016 dukket de første langvegsfarende bussene opp med passasjerer fra land som Polen og Romania. Bussene var i tillegg fylt med kjøttvarer langt over tillatte kvoter på ti kilo per person.

– Disse bussene følger ingen oppsatte rutetider og vi vet derfor ikke når de ankommer grensa. Dette er derfor en ny utfordring for oss. Kontrollen med busser fylt med kjøttvarer er tidkrevende og betyr en del forenklete forelegg. Etter at vi har talt opp mengden kjøttvarer og utlignet i forhold til antallet passasjerer sitter vi gjerne igjen med en betydelig mengde kjøttvarer som ingen vil vedkjenne seg, og som derfor må destrueres, sier Fredriksen.

Det er også norske busselskaper som kjører til Sverige fra Sørlandet og Vestlandet hvor passasjerene handler store mengder kjøttvarer.

 – Vi har hatt beslag av opptil et tonn kjøttvarer som ingen passasjerer vedkjenner seg på disse bussene. Med slike mengder mistenker Tolletaten at kjøttvarene ikke er til privat forbruk, men ment for videresalg, sier Wenche Fredriksen.

Restriksjoner til Norge

Storskog i Finnmark er den eneste norske grenseovergangen mot Russland. Da grensene ble åpnet tidlig på 1990-tallet opplevde tollerne i nord nærmest en eksplosjon i busstrafikken med handlende fra Russland til i første rekke Kirkenes, men også lenger sør i fylket.

Ifølge kontorsjef Thore Johansen på Storskog er det daglig tre-fire minibussruter med turister som reiser fra Murmansk til Kirkenes med retur samme dag. I tillegg blir grenseovergangen brukt til å busse skipsmannskap fra Russland som skal erstatte mannskap i fiskeflåten.

Tollerne på Storskog beslaglegger fra tid til annen for mye sigaretter, alkoholvarer og også matvarer på reisende. Da Russland i likhet med USA er et såkalt tredjeland, er det restriksjoner på hvilke matvarer som kan innføres til Norge. På grenseovergangen på Storskog er det et tett samarbeid mellom politiet og Tolletaten med grundig kontroll av hver enkelt reisende. 

MANGE KONTROLLER: Tollerne på Svinesund opplever ofte at turister og busspassasjerer er overrasket over den strenge kontrollen det er på grensen inn i Norge. Dette er mye på grunn av at Norge ikke er en del av EU.FOTO: BÅRD GUDIM
MANGE KONTROLLER: Tollerne på Svinesund opplever ofte at turister og busspassasjerer er overrasket over den strenge kontrollen det er på grensen inn i Norge. Dette er mye på grunn av at Norge ikke er en del av EU.FOTO: BÅRD GUDIM

Ekspressbusser

Ved Ørje tollsted som dekker E18 som er hovedferdselsåren mellom Stockholm og Oslo er det mellom åtte og 16 ekspressbusser i døgnet inn og ut av Norge. Vaktleder Thea Studsrud forteller at det er flest faste reisende og pendlere, men at også turister og handlende benytter bussene.

På disse bussene gjør også tollerne flest beslag av brukerdoser eller små mengder med narkotika. Men av og til avdekkes  dopingmidler og narkotiske tabletter samt våpen. Tollkontrollene fører også til funn av for mye alkohol, sigaretter og kjøttvarer som resulterer i forenklete forelegg. Det har også vært beslag av større mengder narkotika.

Tilbake på Svinesund er klokka blitt 13.30 og det er tid for dagens tredje ekspressbuss. Den  obbeltdekkede bussen er nesten full av passasjerer på turen fra Malmø via Gøteborg til Oslo. For tredje gang i dag entrer Eivind og Ollie bussen først. Ingen passasjerer får gå av før hunden har søkt gjennom sitteplassene. Ingen markering eller funn. Men så slippes Ollie inn i bagasjerommet. Der får han synlig interesse for en svart trillekoffert og markerer for funn av narkotika. Det er også på denne bussen politiets id-kontroll har avslørt at en av passasjerene er etterlyst.

ETTERLYST: På dagens siste busskontroll blir bagasjen til mannen som er etterlyst nøye gjenomgått. Men tollerne gjør ingen funn. FOTO: BÅRD GUDIM
ETTERLYST: På dagens siste busskontroll blir bagasjen til mannen som er etterlyst nøye gjenomgått. Men tollerne gjør ingen funn. FOTO: BÅRD GUDIM

Grundig gjennomgang

Tollere og politi tar plass rundt bussen. All bagasjen må tas ut og hver enkelt passasjer blir bedt om å påvise sin bagasje. Ei norsk dame i 20-årene eier kofferten Ollie markerte på og må bli med til en grundig gjennomgang av bagasjen og en samtale for å forklare hvorfor hunden markerte.

Samtidig blir bagasjen til den den etterlyste busspassasjeren gjennomgått. Mannen blir tatt ut av bussen og plassert på tollstasjonen hvor han blir sjekket grundig av politiet. Inn i Norge slipper han imidlertid aldri.

Den kvinnelige kofferteieren får fortsette med bussen til Oslo. Tollkontrollen avdekket ikke narkotika i kofferten og hundefører Eivind er tilfreds med forklaringen hennes på hvorfor Ollie markerte. Kontorsjef Per Kristian Grandahl forklarer at hver gang tjenestehundene markerer for narkotika i bussbagasje, må bussene tømmes og passasjerene vise fram egen bagasje.

– Det hender at ingen vedkjenner seg bagasjen hundene markerer på. Da er vi ofte avhengig av observasjoner fra bussjåførene eller medpassasjerer eller funn i bagasjen for å finne rett eier. Som oftest lykkes vi, sier Per Kristian Grandahl. Hvis passasjerene varsler sjåføren om at de har alkohol, sigaretter eller valuta å deklarere må bussen kjøre innom på rød sone på tollstasjonen.

 

KORT STOPP: Til tross for en grundig kontroll av både passasjerer og bagasje, er bussene stort sett på veien igjen 20 minutter etter at de blir tatt inn til kontroll. FOTO: BÅRD GUDIM
KORT STOPP: Til tross for en grundig kontroll av både passasjerer og bagasje, er bussene stort sett på veien igjen 20 minutter etter at de blir tatt inn til kontroll. FOTO: BÅRD GUDIM

Hvor går grensen?

Noen smuglere puster kanskje lettet ut når bussen de sitter på kjører gjennom Svinesund eller Ørje uten tollkontroll. Men selv om bussene ikke blir stanset på den fysiske grensen, blir det også jevnlig foretatt kontroller på bussterminalen i Oslo.

 – Vi har et godt samarbeid med Tollregion Oslo og Akershus. Så tollere kan stå og vente på busspassasjerene når de tror de er «trygge», sier kontorsjef Per Kristian Grandahl i Tollregion Øst-Norge.

Denne saken ble først publisert i  Tolletatens magasin På grensen.