Gå til innhold

[Utgått]Livsfarlig netthandel

Toller plukker ut postpakker for kontroll. Foto: Hampus Lundgren.

– Tolletaten står overfor et stadig mer komplisert trusselbilde. Varestrømmene over grensen øker. De mest kriminelle aktørene bruker mer avanserte metoder. Samtidig øker post- og pakketrafikken over grensen med flere, men mindre forsendelser av ulike forbudte varer, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Det er enkelt å handle narkotika, legemidler og doping fra utenlandske nettsteder, og volumene øker. Folk bestiller på internett og får i seg stoffer uten å tenke på risikoen de tar.

– Det er ingen garanti for at legemiddelet er hva du tror det er, eller at narkotikaen har den styrken du forventer. Syntetiske stoffer kan for eksempel være opptil 10 000 ganger sterkere enn vanlig narkotika. Derfor spiller folk russisk rulett når de kjøper narkotika og legemidler fra utenlandske nettsteder. Hvis de ikke lar seg stoppe av at dette er ulovlig, bør de i det minste ta inn over seg at de tar en enorm helserisiko, sier Børmer.

Rekordantall narkotikabeslag

I første halvår 2017 ble det gjort nær 20 000 tollbeslag, hvorav 2 200 narkotikabeslag. Dette er det høyeste antallet narkotikabeslag i første halvår de siste fem årene, men det er stadig flere mindre beslag.

Det er beslaglagt over ett tonn hasj så langt i år. I tillegg kommer beslag av 141 kilo amfetamin, som er 52 kilo mer enn de seks første månedene i fjor. Videre er det beslaglagt 4,2 kilo kokain, 3,6 kilo heroin og to kilo ecstasy.

Tollerne har også gjort beslag av flere typer fentanyler, blant annet såkalt elefantdop. Dette er syntetiske stoffer som kan være dødelige i svært små mengder. Risikoen er stor både for de som forsøker å smugle og for tollerne som kontrollerer varene.

Det er dessverre blitt en del av hverdagen for tollere å bruke engangshansker og munnbind for å kunne håndtere mistenkelige stoffer i post- og pakkekontrollen. Det er tankevekkende at tollerne må ta forholdsregler mot disse stoffene som folk har tenkt å få i seg, legger Børmer til.

Beslag i postsendinger

Det ble gjort om lag 1 000 narkotikabeslag i post- og kurersendinger i løpet av årets første seks måneder. I tillegg kommer 725 beslag av farmasøytiske preparater, hovedsakelig dopingmidler. Videre er det så langt i år destruert eller returnert 10 000 postsendinger med medisiner som ble kjøpt på utenlandske nettsider og som bare fås på resept i Norge.

Illustrasjon av utviklingen av antall narkotikabeslag i postsendinger.

Skiltlesende kameraer gir resultater

Tolletaten er godt i gang med å bygge ut skiltlesende kameraer på alle grenseoverganger og ferjeterminaler. Første halvår 2017 stoppet tollerne hele 430 smuglingsforsøk ved hjelp av skiltlesende kameraer.

Dette viser at bruk av ny teknologi gir gode resultater. Skiltlesende kameraer bidrar til at vi jobber på en effektiv måte og avdekker stadig flere smuglingsforsøk, sier Børmer.

Khatbeslagene øker igjen

Tolletaten opplever økt smugling og beslag av khat. Etter at Nederland og Storbritannia forbød khat, ble beslagene betydelig redusert i Norge. Nå ser smuglerne ut til å ha tatt i bruk nye flyruter til Norge fra Afrika og Midtøsten. Totalt har Tolletaten beslaglagt to tonn khat de seks første månedene.

Kraftig økning i ølbeslag

Første halvår beslagla tollerne 385 000 liter alkohol hvorav 321 000 liter øl, en økning på mer enn 60 000 liter øl sammenliknet med de seks første månedene i fjor. Mens alkohol tidligere ble fraktet i varebiler, har tollerne avdekket flere store partier med øl som smugles i trailere og skjult blant lovlige varer.