Gå til innhold

[Utgått]Konferanse om ekspressfortolling

Tolldirektør Øystein Børmer innledet konferansen foran 75 deltakere fra næringslivet.

I oktober møtte 75 representanter fra næringslivet og representanter fra Tolletaten til en halvdagskonferanse i Oslo for å lære mer om ekspressfortolling.

Her kan du finne høyoppløselig versjon av bildet over.

Informasjonskonferansen gikk av stabelen på Felix konferansesenter fredag 20. oktober. Deltakerne fikk blant annet informasjon om ekspressfortollingsprosedyren og om piloten som skal gjennomføres i 2018.

Ny prosedyre

Prosjektet ekspressfortolling skal teste en ny prosedyre for deklarering og fortolling. Den går i hovedsak ut på at all relevant informasjon om varer og kjøretøy skal sendes inn til og behandles av Tolletaten før grensepassering, samt at fristilling av varer skjer elektronisk.

Pilot i 2018

Tolldirektør Øystein Børmer åpnet konferansen. Han viste til etatens virksomhetsstrategi og forklarte at ekspressfortolling vil tilby en mer effektiv grensepassering og raskere frigivelse til næringslivsaktører som sender inn informasjon til Tolletaten på forhånd Han understreket at piloten neste år blir viktig for å teste prosedyren i praksis.

- Piloten i 2018 blir viktig for å teste prosedyren i praksis, sa Børmer under åpningen.

Mange spørsmål

Blant deltakerne var virksomheter som har oppgaver knyttet til import og eksport av varer, interesseorganisasjoner innenfor handel og logistikk, programvareleverandører, og andre næringslivsaktører som Tolletaten samarbeider med. Forsamlingen var interessert og engasjert, og stilte mange spørsmål i løpet av samlingen.

- Det er viktig for oss å møte næringslivet og ha en god dialog om ekspressfortollingsprosedyren, sier Marianne Riise som er leder for ekspressfortollingsprosjektet i Tolletaten.

- Nå er det viktig at vi får med næringslivsaktører som ønsker å være med på piloten som skal gjennomføres på Ørje i 2018, forteller Riise.

Her er presentasjonene fra konferansen: