Gå til innhold

[Utgått]Inngår avtale med IT-leverandør

Inngår avtale med IT-leverandør

Tolletaten har inngått en avtale med IT-leverandøren Palantir Technologies om utvikling av IT-systemstøtte på kontrollområdet.

– Tolletaten skal i gang med et viktig arbeid for å forbedre systemstøtten til kontrollområdet. Vi trenger bedre systemstøtte i alle ledd av våre kontrollprosesser, sier avdelingsdirektør Eivind Kloster-Jensen som er leder for Tolletatens etterretningssenter, og som har signert kontrakten på vegne av Tolletaten.

Tolletaten inngår kontrakt med Palantir Technologies etter en anbudskonkurranse som har pågått siden i vinter.

– Palantir Technologies var den leverandøren som leverte det beste tilbudet i forhold til våre tildelingskriterier. Dette er en leverandør med relevant erfaring som har skissert gode løsninger for forbedringer av systemstøtten til etatens kontrollprosesser, sier Kloster-Jensen.

Om konkurransen

Tjenestens samlede verdi i kontraktsperioden antas å være inntil 300 millioner kroner, dersom alle opsjoner utøves. Avtalen er i første omgang for to år, men den kan forlenges i ytterligere seks år.

Arbeidet med å vurdere tilbudene har pågått siden midten av februar. Sju leverandører var prekvalifisert til å delta i konkurransen og fire leverte tilbud.

Bakgrunn

– Systemstøtten for Tolletatens kontrollvirksomhet i dag er lite fleksibel og ikke egnet for bruk i framtiden. Dessuten ser vi flere områder hvor vi kan utnytte kontrollressursene bedre ved å utvikle nye og fleksible løsninger, sier Kloster-Jensen.

Det skal etableres nye løsninger for informasjonsfangst, objektutvelgelse, etterretning og kontroll og resultatregistrering. Formålet er å oppnå:

  • Økt vurderingsgrad og oversikt over varestrømmer inn og ut av landet
  • Større treffsikkerhet på kontroller
  • Økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etaten
  • Bedre etterlevelse av regelverk og styrket kriminalitetsbekjempelse

Avdelingsdirektør Eivind Kloster-Jensen i Tolletatens etterretningssenter undertegnet avtalen om utvikling av IT-systemstøtte på kontrollområdet. Til venstre IT-direktør Jan Erik Ressem i Tolldirektoratet. Foto: Tolletaten.