Gå til innhold

[Utgått]Import av sexdukker

Tolletaten har siden høsten 2016 avdekket en ny trend hvor norske borgere bestiller og importerer sexdukker fremstilt som svært naturtro barn. Tolletaten har avdekket at mottakerne av disse sexdukkene, fremstilt som barn, er bosatt i flere ulike politidistrikter.

Noen av mottakerne er tidligere domfelt for seksuallovbrudd, flere har tilgang til barn via jobb eller familie, og flere har hittil vært ukjente for politiet for lignende forhold.

Å verne barn mot seksuelle overgrep er en av viktigste og høyest prioriterte oppgavene til politiet. Kripos vurderer at det å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dukkene har en seksuell tiltrekning til barn. Videre så er dukkene svært virkelighetsnære, og det er mulig at seksuell omgang med dukkene kan bryte ned barrierer mot å begå overgrep mot barn.

Dukkene er svært virkelighetsnære. Foto: Tolletaten

Kripos ser med bekymring på dette, og vurderer at personer som bestiller slike dukker kan ha begått overgrep mot barn tidligere, eller at de kan utgjøre en risiko for å begå overgrep mot barn i fremtiden. Det er derfor svært viktig at disse personene oppdages.

I den nye straffeloven er barn beskyttet gjennom blant annet §311: "Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn". Det er allerede iverksatt etterforskning i flere av disse sakene, da med tanke på en mulig overtredelse av Straffelovens §311. Kripos vil følge nøye med på hvordan dette blir vurdert av domstolen.

– Tolletaten har gjennom systematisk arbeid oppdaget en ny trend som Kripos ser svært alvorlig på. Politiet er helt avhengige av et godt samarbeid med offentlige og private aktører for å hindre at barn blir utsatt for overgrep. Her har tolletaten gått foran som et svært godt eksempel, sier Ann Kristin Grosberghaugen, leder av Voldtektsseksjonen på Kripos.

– Tolletaten oppdaget at nordmenn bestilte og importerte sexdukker framstilt som svært naturtro barn første gang i 2016. Etaten valgte på eget initiativ å anmelde disse sakene fordi vi mistenkte at importen kan være straffbar eller føre til straffbare handlinger. Tolletaten opplever at importen av sexdukker utformet som barn øker. Mottakerne som vi har avdekket er utelukkende menn, de er bosatt fra nord til sør i Norge og kommer fra alle samfunnslag. Tolletaten ser med bekymring på denne trenden, og vil stanse og anmelde importen av disse dukkene inntil vi eventuelt får beskjed om noe annet, sier fungerende avdelingsdirektør Jørn Ferner Bergersen i Tolletatens etterretningssenter.

Kripos og Tolletaten kommer til å fortsette samarbeidet

Kontaktinformasjon

Kripos pressetelefon: 23 20 80 60
Tolletatens pressetelefon: 976 50 370