Gå til innhold

[Utgått]For mykje sigarettar og tobakk

For mykje sigarettar og tobakk

Ein tollpatrulje frå Åsnes tollkontor og ein politipatrulje frå Solør lensmannskontor fikk etter kvart stoppa to svenske personbilar som smugla 71 600 sigarettar og 48 kilo tobakk.

Den eine sjåføren (39), som er svensk statsborgar,  stakk av og løp og ut av bilen, men ble henta inn av politiet, medan den andre sjåføren(45) var roleg etter at han ble stoppa.

Tollarane fann 71 600 sigarettar og 48,25 kilo røyketobakk i svarte søppelsekkar i bilen. Tollbeslaget utgjer 397 000 kroner i avgifter. Dei to sjåførane vart teken hand om av politiet.

Kontakt: Seksjonssjef Signe Granvoll, Åsnes tollkontor,  915 78 842

Tollarane frå Åsnes fann 71 600 sigarettar og 48 kilo tobakk i bilen. Foto: Tolletaten.