Gå til innhold

[Utgått]Siv Jensen åpnet etterretningssenteret

Finansminister Siv Jensen og tolldirektør Eivind Kloster-Jensen ved åpningen av Tolletatens etterretningssenter 17. februar 2016.

I dag har finansminister Siv Jensen formelt åpnet Tolletatens etterretningssenter (TES).

- Etableringen av Tolletatens etterretningssenter er et ledd i regjeringens satsing på grensekontrollen. Dette vil styrke Tolletatens etterretnings- og analysekapasitet og øke etatens evne til å avdekke ulovlige og farlige varer som passerer grensen, sa finansministeren ved åpningen.

Arbeidet med å forberede etableringen av etterretningssenteret har pågått siden høsten 2015.

- Tidligere har Tolletaten fått midler til å utplassere skiltgjenkjennende kamera på (ANPR) på alle grenseoverganger, og døgnbemannet kontrollvirksomhet på grenseoverganger som Svinesund og Ørje. Dermed har Tolletaten både fått styrket kontrollkapasitet og verktøy som skal gi bedre objektutvelgelse, sier Siv Jensen.

Ny tid for Tolletaten

Tolldirektør Eivind Kloster-Jensen understreker at dette er en ny tid for etterretningsarbeidet i Tolletaten.

- For å møte det nye trusselbildet må Tolletatens grensekontroll bli mer risikostyrt og målrettet. Foreløpig består senteret av 30 medarbeidere, i løpet av året skal det rekrutteres ytterligere 26 medarbeidere, sier Kloster-Jensen.

Han sier at etterretningssenteret skal bemannes med ansatte med en litt annen kompetanse enn den etaten har i dag, som for eksempel analytikere, statistikere og matematikere.

Fakta:

  • Tolletatens etterretningssenter (TES) etableres som avdeling i Tolldirektoratet fra 15. februar og vil bestå av fire seksjoner.
  • Eivind Kloster-Jensen blir avdelingsdirektør i den nye avdelingen fra april når Øystein Børmer er på plass som tolldirektør.
  • Tolletatens etterretningssenter skal sikre en helhetlig styring og koordinering av etatens etterretningsarbeid, drive fagutvikling i etaten og gi fagstøtte til tollregionene.
  • Arbeidet vil i stor grad bli organisert i såkalte temagrupper bemannet med både sentrale og regionale ressurser etter behov og relevans.