Gå til innhold

[Utgått]Bedre IT-støtte skal øke treffsikkerheten

I sommer inngikk Tolletaten avtale med IT-leverandøren Palantir Technologies om systemutvikling på kontrollområdet. Treffsikkerheten og kontrollresultatene skal bli bedre.

Det er etablert et eget prosjekt som heter Treff, som skal lede arbeidet med systemutviklingen.

– Vi trenger bedre systemstøtte i alle ledd av våre kontrollprosesser, sier avdelingsdirektør Eivind Kloster-Jensen, som er leder for Tolletatens etterretningssenter i Tolldirektoratet.

Treff-prosjektet skal bidra til å styrke kriminalitetsbekjempelsen innen etatens områder. Prosjektet utgjør en viktig del av etableringen av Tolletatens etterretningssenter (TES).

Inngikk avtale med IT-leverandør

Bedre systemstøtte: – Vi trenger bedre systemstøtte i alle ledd av våre kontrollprosesser, sier avdelingsdirektør Eivind Kloster-Jensen. Foto: Bård Gudim
Bedre systemstøtte: – Vi trenger bedre systemstøtte i alle ledd av våre kontrollprosesser, sier avdelingsdirektør Eivind Kloster-Jensen. Foto: Bård Gudim

– Palantir Technologies var den leverandøren som leverte det beste tilbudet i forhold til våre tildelingskriterier. Dette er en leverandør med relevant erfaring som har skissert gode løsninger for forbedringer av systemstøtten til etatens kontrollprosesser, forklarer Eivind Kloster-Jensen som signerte avtalen på vegne av Tolletaten.

Fra Palantirs side er man fornøyd med å inngå avtalen. I en uttalelse til På grensen sier de:

– Palantirs produkter er utviklet slik at organisasjoner skal kunne realisere den fulle verdien av sine data, ved å gjøre dem enkle å vurdere, administrere og kombinere for analyse. Vi gleder oss til å implementere produktene sammen med en kompetent, fremtidsrettet og viktig partner.

Om konkurransen

Tjenestens samlede verdi i kontraktsperioden antas å være inntil 300 millioner kroner, dersom alle opsjoner utøves. Avtalen er i første omgang for to år, men den kan forlenges i ytterligere seks år.

Palantir startet opp i Palo Alto, Silicon Valley i 2004. Siden har Palantir vokst som en leverandør av avansert programvare for dataanalyse til etterretning, forsvar, politimyndigheter og finansaktører i en rekke land. Blant annet har norsk og dansk politi kjøpt en analyseløsning fra Palantir.

Viktig med bedre systemstøtte

Informasjon i forkant: I framtiden skal all relevant informasjon være tilgjengelig for tollerne i god tid før kontrollobjektene ankommer grensen.
Informasjon i forkant: I framtiden skal all relevant informasjon være tilgjengelig for tollerne i god tid før kontrollobjektene ankommer grensen.

– Gjennom etterretningssenteret styrkes etterretningsarbeidet med flere mennesker. Men like viktig er det å forbedre systemstøtten. Våre ansatte i hele landet trenger bedre IT-støtte for å få gjort jobben sin mest mulig effektivt, understreker Kloster-Jensen.

– Systemstøtten for Tolletatens kontrollvirksomhet er i dag lite fleksibel og ikke egnet for bruk i framtiden. Dessuten ser vi flere områder hvor vi kan utnytte kontrollressursene bedre ved å utvikle nye samt fleksible løsninger, sier Kloster-Jensen.

Blant annet skal det etableres nye løsninger for informasjonsfangst, objektutvelgelse, etterretning og kontroll og resultatregistrering. Formålet er å oppnå:

  • økt vurderingsgrad og oversikt over varestrømmer inn og ut av landet
  • større treffsikkerhet på kontroller
  • økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etaten
  • bedre etterlevelse av regelverk og styrket kriminalitetsbekjempelse

– Ved at vi får samlet mer informasjon digitalt, blir kontrollarbeidet mer etterretningsbasert. Vi får bedre oversikt over varestrømmene og kan gjøre risikovurderinger i forkant av at aktuelle kontrollobjekter ankommer et grensepasserings-punkt, sier Kloster-Jensen.

Lærende maskiner: - Ett sentralt element ved IT-utviklingen i Tolletaten er å ta i bruk lærende maskiner som vil styrke kontrollarbeidet, sier prosjektleder Hege Fredhall. Foto: nyebilder.no
Lærende maskiner: - Ett sentralt element ved IT-utviklingen i Tolletaten er å ta i bruk lærende maskiner som vil styrke kontrollarbeidet, sier prosjektleder Hege Fredhall. Foto: nyebilder.no

Maskinlæring og kunstig intelligens

– Et sentralt element ved IT-utviklingen i Tolletaten er å ta i bruk lærende maskiner som vil styrke kontrollarbeidet, sier Hege Fredhall som er leder for Treff-prosjektet. 

Maskinlæring er et felt innen IT som gjør at maskiner kan lære uten å være programmert eksplisitt. Fagfeltet er på frammarsj, og i Norge er det allerede etablert to forskningssentre for maskinlæring og kunstig intelligens.

Mer elektronisk informasjon

– Vi ser at Tolletaten vil ha god nytte av teknologiske nyvinninger og systemer basert på kunstig intelligens og stordata. Blant annet vil Tolletaten få samlet mer elektronisk informasjon om varestrømmer og grensekryssende aktivitet enn før. Den informasjonen skal samles og gjøres tilgjengelig digitalt. Og ved hjelp av lærende maskiner vil man kunne få analysert og vurdert mer av informasjonen man har tilgjengelig, og bidra til å finne ut hva som er de mest aktuelle kontrollobjektene, sier Fredhall.

Samarbeid med næringslivet

Fredhall understreker at Treff-prosjektet handler om flere tiltak enn bare støtte til grensekontrollen. Blant annet skal informasjonsutvekslingen med Skatteetaten styrkes, tollerne vil ha flere verktøy tilgjengelig ute i felten og deklarasjonskontrollen skal styrkes.

– Vi skal også ha et samarbeid med næringslivet for å få utvekslet nødvendig informasjon, blant annet skal tollerne få tilgang til manifestinformasjon, sier Fredhall.