Gå til innhold

[Utgått]Utvidet langringstid for data fra skiltgjenkjenningssystemet

ANPR. Foto: Tolletaten

Stortinget har gitt Tolletaten tillatelse til å lagre data fra skiltgjenkjenningssystemet (ANPR) i inntil seks måneder.

– For Tolletaten åpner det seg nye muligheter når vi nå får lagre passeringsdata i seks måneder. Dette gir oss mulighet til å forholde oss til kjøretøytrafikken ut og inn av landet på en helt annen måte. At etaten kan gjøre analyser og se etter avvik over et lengre tidsrom, gir oss mulighet til å plukke ut interessante objekter langt mer presis, sier fungerende avdelingsdirektør Jørn Ferner Bergersen i kontrollavdelingen i Tolldirektoratet.

Jørn Ferner Bergersen presiserer at dette på ingen måte vil være en belastning for de som trafikkerer over grensen som pendlere, for å handle eller er på feriereise. Tolletaten mener derimot dette vil gjøre tollerne bedre i stand til å målrette tollkontrollen ved å plukke ut de trafikantene som er av interesse, og hindre den legale grensetrafikken minst mulig.