Gå til innhold

[Utgått]God stemning på Tolldagen

Siv Jensen hilste de om lag 300 deltakerne på årets tolldag.

Det er fjerde gang Tolldagen arrangeres, og aldri har det vært flere påmeldte. Tolldagen er en møteplass mellom næringslivet og Tolletaten, og begge parter var godt representert.

Dagen ble innledet med en hilsen fra finansminister Siv Jensen.

Mer rendyrket

- Det er spennende tider i Tolletaten. Etaten har blitt mer rendyrket, og skal nå konsentrere seg om sine kjerneoppgaver, som vareførsel og grensekontroll. Som finansminister er jeg opptatt av at det skal være lett for dere i næringslivet å følge regelverket. Derfor er det også viktig at Tolletaten har et tett og godt samarbeid med dere, sa Siv Jensen.

Hun understreket også at hun har vært opptatt av arbeidet med å styrke grensekontrollen, og pekte blant annet på satsingen på et senter for etterretning i Tolletaten.

- Tolletaten er en viktig samfunnsbeskytter, avsluttet Siv Jensen.

Vurdere bredt, kontrollere målrettet

Tolldirektør Eivind Kloster-Jensen fortalte om strategiarbeidet som har pågått i etaten, og som nå er i sluttfasen.

- Vår målsetting i framtiden er at vi skal vurdere bredt, men kontrollere målrettet, sa Eivind Kloster-Jensen.

Åpen holdning

Han understreker at han ønsker en åpen holdning overfor næringslivet, og ønsker seg nye ideer for hvordan hovedløpene for inn- og utførsel av varer skal gå mest mulig effektivt. Han fortalte om erfaringer fra Nederland, hvor næringslivet har snudd opp-ned på hvordan tollmyndigheten tenker om innførsel av varer og grensepassering.

Tolldirektør Eivind Kloster-Jensen på Tolldagen 2016.
Tolldirektør Eivind Kloster-Jensen på Tolldagen 2016.

Tolldirektør Eivind Kloster-Jensen på Tolldagen 2016.

- Blant annet hadde næringslivet der påpekt at i deres logistikksystemer så har en grensepassering ingen rolle. Tollkontroller er nå knyttet til steder hvor varer lastes og losses. På den annen side så har vi en annen natur og en annen grensekontroll enn hva EU-landet Nederland har, forklarer Kloster-Jensen.

Kloster-Jensen fortalte også om arbeidet som pågår med styrking av grensekontrollen, og at man jobber for en mer etterretningsbasert grensekontroll.