Gå til innhold

[Utgått]Fløy med 7,7 kilo marihuana

Bulgarar (30) fløy til Oslo lufthamn med 7,7 kilo marihuana i bagasjen.

Då tollarane på Oslo lufthamn kontrollerte bagasjen til ein bulgarsk statsborgar, fann dei 7,7 kilo marihuana som var skjult under eit klede. Dette er eit stort narkotikabeslag på ein flypassasjer.

Tollbeslaget vart gjort då mannen kom med fly frå Spania om formiddagen 12. august. Politiet på Gardermoen vart med ein gong informert av tollerane og tok over den vidare handsaminga av narkotikafunnet og hand om den mistenkte.

Flypassasjeren hadde 7,7 kilo marihuana i kofferten. Foto: Tolletaten. Media kan fritt bruke biletet.