Gå til innhold

[Utgått]1,4 milliarder kroner etterberegnet i avgifter og toll i 2015

Tolletatens økonomiske kontroller avdekket bevisste avgiftsunndragelser og feil på 1,4 milliarder kroner i 2015.  Dette er det nest høyeste beløpet vi har avdekket på ett år, sier tolldirektør Bjørn Røse.

Tolletaten etterberegner de avgiftene som skulle vært innbetalt, og ilegger tillegg som varierer med sakenes alvor. De groveste sakene blir politianmeldt. Hele 44 av sakene i 2015 beløper seg til mer enn to millioner kroner og den største var på 300 millioner kroner, sier Røse.

Størstedelen av unndragelsene avdekkes ved regnskapskontroller som Tolletatens revisorer foretar i toll- og avgiftspliktige virksomheters regnskaper og lagerregnskap. Avdekket beløp for denne type kontroller var 922 millioner kroner i 2015. Også de såkalte deklarasjonskontrollene, som starter som elektroniske kontroller av vareopplysninger avdekket store ubetalte avgiftsbeløp; tallet for 2015 var 447 millioner kroner.

-Vi ser spesielt at importørene setter tollverdien på importerte varer for lavt for å redusere avgiftsbeløpet og øke fortjenesten, og det forekommer også at importvarer overhodet ikke blir deklarert for Tolletaten. Det jukses med tollverdien på boligmoduler, traktorer, biler og reservedeler, leker og skolemateriell, fotoprodukter og klær for bare å nevne noen eksempler fra 2015-kontrollene. Et økende problem både i Norge og internasjonalt er såkalt «transfer pricing» der firmaer innen samme internasjonale konsern oppgir ikke korrekte verdier på konserninterne transaksjoner for å oppnå skatte- og avgiftsfordeler. Flere av de store etterberegningene i 2015 gjelder transfer pricing, sier tolldirektøren.

Avgifter på mineralolje og bunkersolje er et annet område hvor tollrevisorene avdekket mye feil og som totalt medførte etterberegninger på nærmere 400 millioner kroner i 2015. I en av sakene ble Norge forsøkt brukt som transittland for eksport av mineralolje fra Canada til EU, for å unngå avgifter. Et omfattende samarbeid mellom EU´s økonomiske kontrollbyrå «Olaf», Tolletaten og Økokrim resulterte i et forelegg på nær ti millioner kroner og idømmelse av fengselsstraff.

Tolletatens økonomiske kontroller har også resultert i 52 millioner kroner som gjelder valutakontroller, 34 millioner kroner som gjelder kontroll av falske merkevarer, og fem millioner kroner fra kontrollen av særavgiftsoppgaver.

{PagePropertyPlugin}

 

Kontakt: Tolletatens pressevakt tlf. 976 50 370