Gå til innhold

Overgangsordning fra 1. april for privatpersoner

1. april innføres et midlertidig deklarasjonsfritak for sendinger med verdi under 350 kroner som kommer fra nettbutikker eller andre selgere som skulle vært registrert i VOEC-ordningen. Det betyr i praksis at 350-kronersgrensen består inntil videre, og du slipper å betale importavgifter for slike sendinger.

Fra 1. april får nettbutikker og netthandelsplattformene plikt til å kreve inn norsk merverdiavgift i VOEC-ordningen. Da ikke alle vil være registrert i VOEC-ordningen fra 1. april, vil dette føre til et stort press på Posten og andre transportører siden de da må fortolle disse sendingene som tidligere var fritatt.

Derfor vil det fra 1. april bli innført et midlertidig deklarasjonsfritak for sendinger med verdi mellom 0 og 350 kroner og som kommer fra nettbutikker, netthandelsplattformer eller andre selgere som ikke er VOEC-registrerte. Det betyr at 350-kronersgrensen består for slike sendinger inntil Finansdepartementet bestemmer at den skal fjernes helt.

Disse varene er unntatt, og du må betale importavgifter uavhengig av sendingens verdi:

  • næringsmidler (f.eks. mat, drikke, kosttilskudd, vitaminer),
  • varer med restriksjoner (f.eks. legemidler, våpen, alkohol, tobakk)
  • varer med særavgifter (f.eks. sukker, drikkevareemballasje smøreoljer, hvitevarer med klimagass)