Gå til innhold

Overgangsordning ved avviklingen av 350-kronersgrensen

Den 1. april 2020 ble 350-kronersgrensen for avgiftsfri innførsel av varer opphevet. Samtidig trådte VOEC-ordningen for varer under 3000 kroner i kraft. For å unngå opphopning av forsendelser på grensen er det innført et midlertidig deklarasjonsfritak for varer med en verdi under 350 kroner, uavhengig av om mottaker er privat forbruker eller næringsdrivende/offentlig virksomhet.

Den avgiftsfrie grensen på 350 kroner er derfor fjernet fra 1. april, og dette vil bli fulgt opp med stikkprøvekontroller i overgangsordningen.

For næringslivet er det fortsatt plikt til å levere mva-melding for import , men deklarasjonsfritaket betyr at du som privatperson ikke vil bli oppkrevd importavgifter for slike sendinger. Fritaket betyr at transportører heller ikke vil belaste deg som kunde med fortollingsgebyr.

Overgangsordningen gjelder ikke matvarer, særavgiftspliktige varer eller restriksjonsbelagte varer, 350-kronersgrensen for disse varene ble opphevet 1. januar.

Eksempler på varer som ikke inngår i ordningen og som blir fortollet uavhengig av sendingens verdi:

  • næringsmidler (f.eks. mat, drikke, kosttilskudd, vitaminer),
  • varer med restriksjoner (f.eks. legemidler, våpen, alkohol, tobakk)
  • varer med særavgifter (f.eks. sukker, drikkevareemballasje, smøreoljer, hvitevarer med klimagass)

Les mer om avviklingen av 350-kronersgrensen her

Les mer om VOEC-ordningen