Gå til innhold

Vanlige feil i deklarasjonen: Unngå disse fallgruvene

Å oppgi korrekt informasjon på deklarasjonen er viktigere enn du kanskje tror. Denne informasjonen benyttes av et bredt spekter av aktører, både innenfor næringslivet og i det offentlige

Selv tilsynelatende små detaljer i deklarasjonen, som feil transportmåte eller hvor en vare har opprinnelse, har stor betydning for samfunnet. Dette gjelder spesielt når politikere skal planlegge for investeringer i kritisk infrastruktur, lokalsamfunn som jobber for å øke verdiskapningen i sitt fylke, eller organisasjoner som ønsker å analysere viktige områder av norsk næringsliv.

I denne videoen ser du eksempel på en feil som ofte forekommer i deklarasjone

Disse feilene ser vi oftest

Riktig informasjon om produksjonsfylke gir viktig informasjon om verdiskaping og sysselsetting i landet vårt. Nedenfor har vi også listet opp andre typiske feil vi ser går igjen i deklarasjonene.

Feil kunde:

  • Denne feilen medfører omfattende ekstrarbeid for mange, inkludert deg selv og din arbeidsgiver. 

Opprinnelsesland:

  • Varens opprinnelse gir viktig informasjon om hvilke land vi handler med og hjelper oss å lage gode handelsavtaler. Slik oppnår norsk næringsliv bedre konkurransevilkår i utlandet.

Varenummer:

  • Feil varenummer er en av de vanligste feiltypene på deklarasjonen. Varenummer gir informasjon om hva vi selger og kjøper i Norge. Det kan også påvirke avgifter og tollbehandling, for både mottaker og avsender. 

Statistisk verdi og mengde:

  • Statistisk verdi er viktig for å måle kjøpekraften vår, prisutvikling og se hva vi bruker penger på.

Feil transportmåte

  • Riktig transportmåte i deklarasjonen er viktig for planlegging av kontroll, vareflyt og belastning på miljøet. Opplysningene brukes også av myndighetene i nasjonal transportplan til forskning og utredning. 

Prosedyrekode:

  • Riktig prosedyrekode hjelper oss i å se handelsmønstre, trafikk og varetrender.

Transportmiddelets nasjonalitet:

  • Forholdet mellom norske og utenlandske transportmidler, kan fortelle oss noe om konkurranseevnen til norske transportører.

Unngå feil

Ved å fylle ut deklarasjonen korrekt på første forsøk, sparer du både din bedrift og andre aktører for tid og ressurser. Vi har laget to veildere som skal hjelpe deg og din bedrift med å fylle ut deklarasjonen rett.