Gå til innhold

Hjelp til utfylling av innførseldeklarasjon

Her finner du hjelpetekster for utfylling av en innførselsdeklarasjon (tolldeklarasjon). Du deklarerer en vare ved å fylle ut en innførselsdeklarasjon. Dokumentet som fylles ut kalles enhetsblanketten eller SAD-dokumentet. Alle varer som skal innføres til landet, skal deklareres.   

 Hjelpeteksten kommer opp i et eget vindu når du trykker på de ulike feltene i skjemaet

ImageMap 1 Deklarasjon 2 Avsender/eksportør 3 Blanketter 5 Vareposter 6 Antall kolli 7 Referansenummer 8 Mottaker 12 Verdiopplysninger 14 Deklarant/representant 15 Kode avsender/utførselsland 19 Containere 20 Leveringsvilkår 21 Det aktive transportmidlets identitet og nasjonalitet ved grensepassering 22 Fakturert valuta og totalbeløp 23 Omregningskurs 24 Transaksjonstype 25 Transportmåte ved grensen 28 Finansielle opplysninger og bankdata 30 Varenes lagringssted 31 Kolli og varebeskrivelse 32 Varepost nummer 33 Varenummer 34a Kode opprinnelsesland 35 Bruttovekt 36 Preferanse 37 Prosedyre 38 Nettovekt 41 Mengde i annen enhet 43 Verdifastsettelseskode 44 Tilleggsopplysninger/framlagte dokumenter/sertifikater og autorisasjoner 45 Justeringer 46 Statistisk verdi 47 Beregning av avgifter 48 Kontonummer for tollkreditt 49 Lagerkode / godsnummer 54 Sted og dato