Gå til innhold

Feil i NCTS

Feiltilfeller og håndtering

Melding: Error: Beskrivelse av feil: Midlertidig håndtering: Dato registrert/oppdatert Løsning: Feilen er løst og midertidig håndtering opphører:
CC056 R0983, errorCode 14

Gross mass validerer feil mot Net mass ved vekt over 6 siffer.
Feilmelding med referanse til grossMass

Denne løsningen gjelder KUN for forhåndsvarsel (ENTRY/EXIT), og kun til feil er rettet: Dersom vekt i KG ville være over 6-sifret tall, del opp den totale lasten i flere individuelle deklarasjoner slik at lasten for hver deklarasjon blir under 1.000.000 KG. 18.03.2024/ 21.03.2024 Fix i versjon 35, patch 6 implementeres 22.04.2024
  G0034 Validation error: “Export followed by transit to DK can not be made” Annet DK tollsted må benyttes 18.03.2024 Fix i versjon 35, patch 6 implementeres  
  IE007 Ingen respons på IE007   23.04.2024 Digitadapter restartet og trafikken går som normalt i gateway. 23.04.2024
  Garanti Garantiregistrering stopper opp   23.04.2024 Digitadapter restartet og trafikken går som normalt i gateway. 23.04.2024