Gå til innhold

Endring av dokument type "zzz" i NCTS

Endring av dokument type "zzz - Andre" i "Fremlagte dokumenter" på Følgedokumentet ved deklarering i NCTS.

Toll- og avgiftsdirektoratet gjør oppmerksom på at fra 1. september 2009 endres dokument type ”zzz” ved deklarering i NCTS, for å bli i overensstemmelse med EUs Gjennomføringsbestemmelser. 
 
Deklaranter skal fra ovennevnte dato kun benytte dokument type ”ZZZ  - Andre”  (m/store bokstaver) ved deklarering i rubrikken ”Fremlagte/Tidligere dokumenter” i NCTS. Informasjonen fremkommer i rubrikk 44 på Følgedokumentet.
 
I en overgangsperiode vil transitteringsdeklarasjoner med både type ”zzz”  og ”ZZZ” bli godkjent i NCTS. Direktoratet vil imidlertid oppfordre deklaranter til snarest å gå over til å benytte ”ZZZ” (store bokstaver), og om nødvendig få oppdatert kodeverket i sin programvare.