Gå til innhold

[Utgått]Transittering - Endringer i Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre

Endringer i Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre - Norsk samtykke til Felleskomiteens Vedtak  2/2002

EF/EFTA’s Felleskomite for Felles Transittering fattet den 27. november 2002 følgende vedtak:

Vedtak 2/2002:
Vedtaket gjelder endring av Konvensjonen om en felles transitterings-prosedyre av 20. mai 1987. Bakgrunnen for endringene er at imple-menteringen av det elektroniske transitteringssystemet (TET), ikke lenger rettferdiggjør den mulighet som var gitt næringslivet til å kunne benytte lasteliste som en beskrivende del av transitteringsdeklarasjonen.

De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette.

Vedtaket trådde i kraft den 27. november 2002, og skal anvendes fra
1. januar 2005. Fra denne dato vil ingen avtaleparter til Konvensjonen lenger kunne benytte papirlasteliste (PLL).