Gå til innhold

[Utgått]Tyrkia tiltrer Transitterings- og SAD-konvensjonene 1. desember 2012

Tyrkia blir ny avtalepart til Transitterings- og SAD-konvensjonene 1. desember 2012.
Toll- og avgiftsdirektoratet viser til rundskriv av 7. juni 2012 (ref. 2012/10167-7) hvor vi bl.a. informerte om at Tyrkias planlagte tiltredelse til Transitterings og SAD-konvensjonene var utsatt på grunn av tekniske problemer.
 
Direktoratet har nå mottatt informasjon fra EU Kommisjonen om at Tyrkia har avlevert tiltredelsesdokumentene og vil tiltre Transitterings- og SAD-konvensjonene 1. desember 2012

Som følge av dette vil Felleskomiteens vedtak 4/2012 vedrørende endringer av Vedlegg III til Transitteringskonvensjonen tre i kraft fra samme dato, jf rundskriv av 25. juli 2012 (ref. 2012/10167-9).