Gå til innhold

[Utgått]Endringer av Transitteringkonvensjonen

Norsk samtykke til Felleskomiteens vedtak 3/2012 og 4/2012
EU/EFTA’s Felleskomite for Felles Transittering fattet ved skriftlig prosedyren den 26. juni 2012 følgende to vedtak:
 
Vedtak 3/2012 og 4/2012
Vedtakene omhandler endringer av Vedlegg III til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre. Bakgrunnen for endringene er at Kroatia og Tyrkia ble invitert til å tiltre konvensjonen som nye avtaleparter fra 1. juli 2012. For å ta høyde for situasjonen vedrørende garantier, garantidokumenter, språklige påtegninger osv må vedlegget til konvensjonen endres.
 
Vedtak 3/2012 for Kroatia anvendes fra 1. juli 2012, mens vedtak 4/2012 for Tyrkia skal anvendes fra den dato Tyrkia tiltrer konvensjonen, jf rundskriv av 7. juni 2012 (saknr. 2012/10167-7).
 
De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette.