Gå til innhold

[Utgått]Forhåndsvarsling - Bruk av NCTS ved indirekte eksport til tredjeland

Fra 1. juli 2011 kan sikkerhetsdata på forsendelser til tredjeland som transporteres via EU, avgis som forhåndsvarsel kombinert med en transitteringsdeklarasjon, i tollvesenets system NCTS.
Forutsetninger for dette er at forsendelsen transporteres under transitteringsprosedyren og at transitteringens bestemmelsestollsted er det samme som utpasseringstollstedet i EU.
 
For slike deklarasjoner utfører avgangstollstedet risikoanalyse knyttet til sikkerhet. Dersom deklarasjonen blir tatt ut til nærmere kontroll mottar deklarant ”Melding om kontroll” (IE060), og må da ta kontakt med avgangstollstedet for nærmere avklaring av forholdet. Forsendelsen kan ikke starte opp før avgangstollstedet har frigitt transitteringen og deklarant har mottatt melding om frigivelse (IE029).
 
Tidsfristene som gjelder for forhåndsvarsling gjelder også for forhåndsvarsel i kombinasjon med en transitteringsdeklarasjon.
 
Forsendelser som startes som ”Kombinert forhåndsvarsel/ transitteringsdeklarasjon” skal ledsages av ”Følgedokument – Transittering/Sikkerhet (TSAD)” (Transit Security Accompanying Document), påført MRN og strekkode.
 
TSAD skal framlegges ved utpasseringstollstedet i EU som dokumentasjon på at sikkerhetsdata er avgitt og risikoanalyse er utført ved avgang. Det er derfor ikke nødvendig å avgi sikkerhetsdata på nytt i form av Exit Summary Declaration (ESD) ved utpasseringstollstedet i EU.
 
Funksjonaliteten for å avgi forhåndsvarsel i kombinasjon med en transittering har vært tilgjengelig i NCTS siden 1. juli 2009. Det nye er at det blir tillatt å benytte denne prosedyren ved indirekte eksport til tredjeland.
Direktoratet antar dette alternativet vil være mest aktuelt for forsendelser som går ut fra Norge med bil, enten for transport hele veien med bil eller for omlasting til båt eller fly for videre transport til tredjeland fra havn/lufthavn i EU. Eksempelvis biltransport fra Norge som lastes over på båt i Gøteborg havn.
 
For indirekte eksport av varer til tredjeland som ikke kan sendes fra Norge under transitteringsprosedyren, eller hvor bestemmelsestollstedet ikke er det samme som utpasseringstollstedet, må sikkerhetsdata (annex 30A data) fremdeles avgis ved utpasseringstollstedet i EU og risikoanalyse må foretas av tollmyndighetene i EU, jfr. rundskriv av 27.8.2010, saksnummer 2010/72126-1
 
Dersom NCTS-systemet ved avgangstollstedet er nede, kan ordningen med ”Kombinert forhåndsvarsel/transitteringsdeklarasjon” ikke benyttes. Når deklarasjonsdata ikke kan avgis elektronisk vil det ikke finnes en TSAD med MRN som kan framlegges ved utpasseringstollstedet i EU, og utpasseringstollstedet mottar heller ingen data til eget NCTS-system. I slike tilfeller må sikkerhetsdata avgis ved utpasseringstollstedet i EU, alternativt må oppstart av forsendelsen vente til NCTS-systemet ved avgangstollstedet er oppe igjen.